Eğitim Dünyası

Periyodik Tablo Hakkında Detaylı Bilgi

periyodik tablo

 

Elementlerin birçoğu 1735 ile 1843 yılları arasında keşfedilmiştir. 117 farklı elementi anlamlı bir şekilde nasıl organize edebiliriz düşüncesi bize keşfedilmemiş elementleri tahmin etme olanağı sağlamıştır. Elementler kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre sıralanırlar. İlk girişim (Mendeleev ve Meyer) elementlerin artan atom ağırlıklarına göre sıralaması ile yapılmıştır. Periyodik tabloda üç farklı sınıf bulunmaktadır. Bunlar: Metaller, Ametaller ve Metaloiloidlerdir.

Metaller: Metallerin parlaklık, dövülebilirlik ve suda çözündüğünde katyon formu oluşturmaya eğilim gibi tipik metalik özellikleri vardır. Metalik özellik periyodik tabloda aynı grup içerisinde aşağıya doğru artar. Aynı periyotta ise soldan sağa doğru azalır. Metaller düşük iyonizasyon enerjilerine sahiptirler. Nötral metallerin çoğunluğu redüklenme yerine okside olurlar. Metaller okside olduğunda karakteristik katyon formu oluşutururlar. Örneğin tüm 1A grubu +1 değerlik alırken tüm 2A grubu +2 değerlik alarak iyon formu oluştururlar. Geçiş metalleri ise çoğunlukla farklı yükler alabilmektedir. Birçok metal oksidi basit yapıdadır. Metal oksid+su= metal hidroksid

Ametaller: Ametaller davranış olarak metallerden oldukça farklıdırlar. Bir ametal metal ile reaksiyona girdiğinde ametal elektron alma eğilimindedir. Metal+non-metal= tuz

Birçok ametal asidiktir. Ametal oksid+su=asid

Metalloidler: Metalloidler kimyasal elementtirler. Bor, silisyum,germanyum, arsenik ve tellirium elementleri bunlara örnektir. Matalloidlerin özellikleri metaller ve ametaller arasındadır. Mesela silisyum metalik görünümde fakat kırılgan özelliktedir. (kırılganlık bir ametal özelliğidir.) Metalloidler yarı iletken endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

1A Grubu (Alkali Metaller): Alkali metaller hepsi yumuşaktırlar.Tek s orbital elektronlarının kaybı dominant bir özelliktir. Grupta aşağıya doğru inildikçe reaktivite artar.Alkali metaller su ile tepkime verebilir ve hidrojen gazı yanı sıra metalin hidrooksit bileşiğini oluşutabilirler. Alkali metaller su ile reaksiyona girerek de normal oksid,peroksid ve süper oksid gibi çeşitli oksit çeşitleri oluşturabilirler.

2A Grubu ( Toprak Alkali Metaller): Toprak alkali metaller, alkali metallerden daha yoğun ve serttirler.Kimyaları dominant olarak 2 adet s orbital elektronlarının kaybı sonucudur.Grubun bir üyesi olan Mg su ile değil su buharı ile reaksiyona girer.

6A Grubu elementleri (Oksijen Grubu): Grupta aşağı doğru inildikçe ametallik özellik artar.Oksijen bir gazdır, Telliryum ise bir metalloiddir. Buna karşın Polonium ise bir metaldir.Grubun en önemli üyelerinden biri olan kükürt çoğunluk -2 değerlik alma eğilimindedir.

7A Grubu (Halojenler): Halojenler elektron alarak anyon oluşturma eğilimindedir.Grubun üyesi Flor bilinen en reaktif elementtir.Tüm halojenler diatomik moleküller oluştururlar.  Klor endüstriyel olarak en yaygın kullanılan yararlı bir halojendir.Klor ve su arasındaki reaksiyon havuz sularını dezenfekte eden hipoklorik asid üretir.Halojenlerin hidrojen ile olan bileşikleri HF hariç güçlü asitlerdir.

8A Grubu (İnert veya Soygazlar): Grubun tüm üyeleri aslında ametaldir ve monoatomiktirler. Tamamen dolmuş s ve p orbitalleri sebebiyle hemen hemen hiç reaksiyon göstermezler.

 

elementler

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>