Sağlık Köşesi

Paratiroid Bezi Hastalıkları Hakkında Bilgi

paratiroid bezi

Paratiroid Bezi Hastalıkları Hakkında Bilgi

Normal Paratiroid bir Endokrin bezdir. Tiroid üst ve alt kutuplarında, 2’şer tanedir. Oval-böbrek biçimine sahiptir. Yumuşaktır (Yağ dokusu gibi). Kırmızı kahve- sarı bej renge sahiptir. 5 mm, 40 mg (30-70mg) boyut ve ağırlığa sahiptir.  Parankim Hücreleri Esas hücre, Berrak hücre (glikojen içeren esas hücre) ve Oksifil hücre (granüler eozinofilik stoplazmalı, tek yada küme oluşturan  hücreler)’den oluşur. Paratiroid bezleri  Paratiroid bezleri paratiroid hormonu (PTH) salgılar. Hipotalamus veya hipofizden salgılanan hormonların paratiroid bezi aktivitesine etkisi yoktur. Salgı serum kalsiyum düzeyi ile negatif feed-back mekanizma tarafından kontrol edilir. PTH kalsiyum düzeyini arttırıcı etki yapar.

Parat Hormon Hedef Hücreleri Osteoklastlar ve Böbrek tüp epiteli hücreleridir (Amaç Ca ++  düzeyini yükseltmek). Kemiklerden Ca ++  mobilizasyonu yapar. Ca ++  un renal tubuler reabsorbsiyonu arttırır. 1,25 – (OH)2D3 renal yapımını arttırır . Ca ++ un intestinal absorbsiyonunu artırır. Fosfatüriyi arttırır.

Paratiroid Hastalıkları

**Primer hiperparatiroidi

**Sekonder hiperparatiroidi

**Tersiyer hiperparatiroidi

Primer Hiperparatiroidi: 

Kan kalsiyum düzeyine bağlı olmadan parathormon yüksekliğidir. Sporadiktir. MEN I ve II a sendromlarına eşlik edebilir. Erişkinlerde, kadınlarda daha sıktır. Olmas olasılıkları Adenom %85-95, Hiperplazi %5-10 ve Paratiroid karsinomu  %1 şeklindedirler. Makroskopisi: Bir bez irileşmiş diğerleri küçük (Adenomdan ayırımı zor), Dört bez simetrik, Dört bez asimetrik şeklindedir. Mikroskopisi; Parankim hücrelerinde sayıca artış, Yağ hücrelerinde azalma, Genellikle esas hücre egemenliği, Berrak ve / veya oksifil hücre katılımı, Yağ hücreleri adenomdaki gibi yok denecek kadar az şeklinde görülür.

Paratiroid Hiperplazisi: Mikroskopisi;  Hiperplazi diffüz ya da nodüler olabilir. Hücreler kordon, tabaka, yuva yada asini oluşturur. Atipi ve mitoz yok denecek kadar azdır. Hiperplaziye neden olan stimulus primer hiperparatiroidide bilinmezken sekonderde hipokalsemidir.

Paratiroid Adenomu: Benign neoplazmdır. Genellikle tek bezdedir. Nadiren ektopik olarak tiroid ve timus içine gömülü olabilir. Makroskopisi; %90 üst ve alt bezlerde, %10 ektopiktir. 6mm. – 10cm. çapta ve 50mg. – 5gm. ağırlıktadır. Kapsüllü, yuvarlak, ovaldir. Kırmızı – kahverengi renkte olup Yağ yoktur. Mikroskopisi; Kapsüllü, iyi sınırlı, Çevrede  basıya uğramış normal bez kalıntısı ve Stromal yağ hücreleri bulunmaz.Esas hücrelerin baskın olduğu tabaka, trabekül ya da glandüler dizilim gösterir. Tiroid folliküllerine benzer yapılardır ve Mitoz nadirdir. En önemli  tanı kriterleri Tek bez tutuluşu ve Çevrede kalıntı normal paratiroiddir.

Paratiroid Karsinomu: Çok enderdir. Primer hiperparatiroidizmin %1-2 sidir. Ailesel sendromlara eşlik edebilir. Palpabl kitle kuşku uyandırmalı. Makroskopisi; Genellikle büyük çaplı (1-6cm), 2-12 gm ağırlıkta, Gri – beyaz renkte sertçe kıvamda, Kalın kapsüllü şeklindeir. Mikroskopisi; Genellikle esas, nadiren onkosit ve berrak hücreler, Hücreler adenoma oranla biraz daha iri, Nukleolar belirginlik, Sellüler atipi, Tabaka,trabekül, solid dizilim, Arada kalın dens hyalin bantlar, Kapsül ve çevre invazyonu, Vasküler ve perinöral invazyon, Mitoz ( 50 BB 5 den fazla ) şeklindedir. Kesin tanı uzak metastaz ile konur.

Primer Hiperparatiroidi Klinik Yansıma

**Renal (Tekrarlayan nefrolitiazis ve kalsinozis)

**İskelet (Osteitis fibroza kistika, kemik mineral kaybı)

**Gastrointestinal (Bulantı,kusma, peptik ülser, pankreatit)

**Kardiovasküler (Baş ağrısı, halsizlik, depresyon, hafıza zayıflığı, kasılmalar

**Kas (Genel kas zayıflığı)

Sekonder Hiperparatiroidi:

Kronik düşük kalsiyum düzeyine yanıt olarak paratiroid hiperplazisi Nedenleri; En sık nedeni kronik böbrek yetmezliği, D vit eksikliği ve Diyetle yetersiz kalsiyum alımıdır.

Tersiyer Hiperparatiroidi:

Sekonder hiperparatiroidinin seyrinde paratiroid fonksiyonlarının otonom karakter kazanması ile karakterli  klinik durumdur.

Hipoparatiroidi: En önemli belirti hipokalsemidir Tiroid cerrahisi sırasında iatrojenik kayıp olur. Di George sendromu. Poliglanduler otoimmun sendrom. Psödohipoparatiroidi (PTH normal hedef organ yanıtı eksik)’tir.

Hipoparatiroidi klinik yansıma

**Artmış nöromusküler eksitabilite

**Mental değişiklikler (irritabilite, depresyon, psikoz)

**İntrakranial değişiklikler (Parkinson benzeri tablo)

**Lens kalsifikasyonu

**Kardiak iletim sorunları

Paratiroid hiperplazisi

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>