Hormonlar ve Bağlandıkları Reseptörler Hakkında Bilgi

resim Hormonlar ve Bağlandıkları Reseptörler Hakkında Bilgi Kimyasal yapılarına göre hormonlar 3 gruba ayrılırlar. Steroid Yapıda Olanlar Kolesterolden sentezlenirler. Birbirine bağlı dört karbon halkasından oluşan steroid yapı içerirler. Farklı steroid hormonların halkalarına farklı atom grupları bağlıdır. Yağda çözünürler. Membranlardan difüze olabilirler. İntrasellüler reseptörlere bağlanırlar. Steroid hormonlar: Glukokortikoid hormonlar (kortizol), mineralokortikoid hormonlar (aldosteron), cinsiyet hormonları (progesteron, östrodiol,

Toplum Beslenmesi Hakkında Bilgi

resim Toplum Beslenmesi Hakkında Bilgi Toplumda ne tür  beslenme bozukluklarıyla karşılaşıyoruz ? Kısa boylu çocuklar Gelişme geriliği olan çocuklar Vitamin eksiklikleri Mineral eksiklikleri Obesite Koroner Kalp ve damar hastalıkları Yetersiz beslenme (Malnütrisyon) Büyüme ve gelişme için gerekli olan protein , KH,yağ , vitamin ve minerallerin yeterince alınamamasına bağlı olarak gelişen ve şiddetine göre farklı dönemler gösteren

Mobilyada Kayar Kapı Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

resim Mobilyada Kayar Kapı Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Kayar kapı sistemleri, son zamanlarda ev dekorasyonu açısından tercih edilen işlevsel ürünler olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Büyük şehirlerde yapılan yeni binaların içleri küçük olduğu için aldığımız her ürün ekstra yer kaplıyor. Bu yüzden insanlar dar alanlarda yer tasarrufuna gitmek amaçlı kayar kapı sistemlerine yönelmiş durumdalar. Özellikle mutfak ve

Nefes Darlığına Yaklaşım Hakkında Bilgi

resim Nefes Darlığına Yaklaşım Hakkında Bilgi Dispne: Zorlukla, rahatsızlık hissederek ve normal olmayan nefes alma şekline dispne denir. Hastanın geliş şikayetleri: Nefes alamama, nefesin yetmemesi, derin nefes alamama, derin nefes alma ihtiyacı hissetme, gece uykudan hava açlığı ile uyanma ve efor sırasında nefes darlığı. Dispne Patofizyolojisi Dispne kompleks bir olaydır. Solunum kaslarındaki, uzun kas reseptörleri ve

Angina Pektoris (Göğüs Ağrısı) Hakkında Bilgi

resim Angina Pektoris (Göğüs Ağrısı) Hakkında Bilgi Göğüs Ağrısında sık görülen nedenler: Miyokard infarktüsü, pleurit, perikardit, kostokondrit, özefajit, pulmoner emboli ve infarktüs, kas gerginlikleri ve zorlanmaları Daha az görülen nedenler: spontan pnömotoraks, spontan tansiyonlu pnömotoraks, disekan aort anevrizması, boerhaave sendromu Diğer nedenler: Diffuz özefageal spazm, peptik ülser, kolesistit, pankreatit, hepatit Boerhaave Sendromu Enseye, göğüse ve karına

Akut Miyokard İnfarktüsü (Kalp Krizi) Hakkında Bilgi

resim Akut Miyokard İnfarktüsü (Kalp Krizi) Hakkında Bilgi Akut Koroner Sendromlar *Akut Miyokard infarktüsü -Q dalgalı -Q dalgasız *Anstabil angına pektoris *Ani iskemik ölüm Q Dalgalı Miyokard İnfarktüsü: QMİ, koroner arterin ani ve tam tıkanması ile oluşur. Miyokardın oksijen gereksiniminde artış olmaksızın kan akımı ani ve tam olarak kesilmiştir. Tehdit altındaki miyokard bölgesine kollateral gelişimi hemen

Karın Fizik Muayene Teknikleri

resim Karın Fizik Muayene Teknikleri Klinik Beceriler: Hikaye Alma, Fizik Muayene, Laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri Gereken Donanımlar: Stetoskop, tansiyon aleti, termometre, refleks çekici, iğne, pilli lamba, abeslang, otoskop, oftalmoskop ORGAN YERLEŞİMLERİ Sağ Üst Kadran: Karaciğer, Safra kesesi, Duodenum, Pankreas, Sağ Böbrek, kolon hepatik fleksura Sol Üst Kadran: Mide, Dalak, Sol Böbrek, Pankreas, Kolon splenik fleksura

Tip 1 Diyabet Hakkında Bilgi

resim Tip 1 Diyabet Hakkında Bilgi OLGU: 14 yaş kız çocuk YAKINMA : Ağırlık kaybı son 2 ay içinde 5 kg), Uyku hali (2 -3 saattir), Karın Ağrısı (1 gündür), Kusma (1 gündür 2 kez) ve Halsizlik (2-3 gündür). Öykü: 1 gün önce karın ağrısı ->  Aile Hekimi -> dismonere, 4-5 saat sonra karın ağrısı +kusmagAile

Acilde Dahiliye Hastalarına Yaklaşım

resim Acilde Dahiliye Hastalarına Yaklaşım Anamnez: Hastanın kimliği, şikayeti, hikayesi, öz geçmişi, soy geçmişi, sosyal durumu, alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar, beden fonksiyonları Fizik Muayene: Genel durum muayenesi, solunum sisteminin muayenesi, dolaşım sisteminin muayenesi, sindirim sisteminin muayenesi, endokrin sisteminin muayenesi, hemopoietik sistemin muayenesi, ürogenital sistemin muayenesi, Lokomotor sistemin muayenesi, sinir sisteminin muayenesi. Labaratuar İncelemeleri: Biyokimyasal tetkikler, mikrobiyolojik tetkikler,

Metabolik Olaylarda Türev Karbonhidratların Rolü

resim Metabolik Olaylarda Türev Karbonhidratların Rolü TIBBİ ÖNEMİ OLAN MONOSAKKARİD TÜREVLERİ Şeker fosfatları (glukoz 6-P, UDP-glukoz) Deoksişekerler (2-deoksiriboz, L-fukoz) Amino şekerler (D-glukozamin) Şeker alkolleri  (gliserol, sorbitol, mannitol, ksilitol, miyoinozitol) Şeker asidleri (aldonik ve üronik asid, askorbik asid) Glikozidler (glukozid, galaktozid) DEOKSİŞEKERLER MS’in piranoz/furanoz halkasındaki bir/birden fazla –OH grubunun H ile yer değiştirmesi ile oluşurlar. Tıpta önemi
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>