Eğitim Dünyası

Ozmoz Hakkında Detaylı Bilgi

Su moleküllerinin yüksek su (düşük solüt yani yoğunluk) konsantrasyoonunun bulunduğu yerden düşük su (yüksek solüt) konsantrasyonunun bulunduğu yere net hareketidir. Farklı konsantrasyonlara sahip iki çözelti yarı geçirgen (semipermeabl) bir membranla ayrılırsa, su molekülleri daha dilüe taraftan konsantre tarafa doğru hareket etme eğiliminde olurlar. Suyun hücre içerisine ya da hücreden dışarıya ozmotik hareketi tonisiteye ya da rölatif çözünen madde konsantrasyonuna bağlıdır. Suyun toplam kimyasal aktivitesi, çözünen ile ilişkilendirilmiş miktar arttıkça azalır. Başka bir deyişle  suyun kimyasal aktivitesi çözünen konsantrasyonu ile ters orantılıdır.  Çözünenin çözgen üzerine bu geriletme etkisinin anlaşılması ozmozun anlaşılmasında anahtar noktadır.

Ozmolalite= 1 kg suda, ozmotik olarak aktif partiküllerin sayısıdır.

Ozmolarite= 1 Litre suda ozmotik olarak aktif partiküllerin sayısıdır.

Ozmozda önemli olan partiküllerin kimyasal özellikleri değil,  partikül sayısıdır.

Osmol: ideal bir çözeltideki ozmotik olarak aktif partiküllerin mol sayısıdır. Örneğin 1 mol glikoz 1 ozmoldur. Buna karşın molekül dissosiye olma özelliğindeyse, molalite ve osmolalite arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Örneğin; 1 mol NaCl iki ozmoldür; çünkü 1 mol Na+ ve 1 mol Cl- iyonuna dissosiye olmuştur.

Ozmotik Basınç

Zar sert özellikteyse, su moleküllerinin bir hareketi iki çözelti arasındaki ozmotik basınç farkına eşit bir basınç değerinin pistona uygulanmasıyla engellenebilir. Ozmozu engelleyebilecek bu basınca ozmotik basınç denir (hisrostatik basınç).  Bir çözeltinin ozmotik basıncı çözeltideki difüze olamayan moleküllerin konsantrasyonu ile orantılıdır. Bu ilişki moleküler ağırlıkları gözetilmeksizin neredeyse tüm difüze olamayan moleküller için geçerlidir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>