Eğitim Dünyası

Özefagus (Yemek Borusu) Anatomisi

Yemek borusu anatomisi

Özefagus (Yemek Borusu) Anatomisi

23-25 cm. uzunluktadır. Cartilago cricoidea veya 6. boyun omuru hizasından başlar. T10’da diaphragma’yı geçer, T11’de cardia ile birleşir. Bölümleri:

1.pars cervicalis: boyun bölgesi.

2.pars thoracica: mediastinum sup. ve posterior’da bulunur.

3.pars abdominalis: karın boşluğunda bulunur.1.25 cm. uzunluktadır.

Pars cervicalis

 • Önde: trachea,
 • Arkada: cervical vertebralar ve prevertebral kaslar
 • Yanlarda: Gl. thyroidea yan lobları, A. carotis communis ve N. laryngealis recurrens

Pars thoracica

 • Önde: Trachea, Bronchus principalis sinister, Atrium sinistrum, Diaphragma
 • Arkada: Thoracal vertebralar, Prevertebral kaslar, A. intercostalis , posterior dexter, Ductus thoracicus, V. hemiazygos ve Aorta thoracica
 • Solda: Arcus aortae, A. subclavia sinistra, Ductus thoracicus, N. laryngealis recurrens sinister, Sol pleura
 • Sağda: -Aorta thoracica, Sağ pleura, V. azygos, Ductus thoracicus

Ductus thoracicus: Sağ N. vagus arkada, Sol N. vagus önde Plexus oesophagealis

Pars abdominalis: En kısa bölümdür. Karaciğer’in sol lobunun arka yüzüdür (sulcus oesophageus). Arkada diaphragma vardır. Sadece ön yüzü ve sol tarafı peritonla kaplıdır.

Darlıkları:

 • başlangıç kısmı(en dar yeri)
 • arcus aorta’yı çaprazladığı yer (Th4)(fonk.)
 • bronchus principalis sinister ile çaprazlaşma yeri (anat.)
 • diaphragma’dan geçiş yeri (anat.)
 • Pars abdominalis (fonk.)

Başlangıç kısmında (pharyngooesophageal darlık) anatomik bir sfinkter bulunur. Alt darlık ve abdominal parçada ise fonksiyonel bir sfinkter bulunur (Los).

Özefagusun Yapısı:

1.T.adventitia

 1. T. muscularis (dışta longitudinal,

içte sirküler kas lifleri)

trigonum Laimeri

 1. T. submucosa (damar-sinir-

mukoz bezler)

 1. T. mucosa: çok katlı yassı epitel.

Oesophagus’un üst 1/3 kısmı çizgili kas liflerinden oluşur, orta 1/3 kısmı hem çizgili hem çizgisiz kas liflerinden, alt 1/3 kısmı çizgisiz kas liflerinden oluşur.

Arterleri: a. thyroidea inferior, pars thoracica aorta, a. bronchialis, a. gastrica sinistra, sol a. phrenica inferior

Venleriv. thyroidea inferior, v. azygos, v. hemiazygos, -v. gastrica (porto-caval)

Lenfatikleri: N.l. cervicales prof., n.l. mediastinalis sup-post., n.l. gastrici sin.

Özefagusun innervasyonu:

çizgili kaslarını n. laryngeus recurrens’den (n. vagus’un dalı) gelen motor lifler, çizgisiz kaslarını truncus sympathicus’dan gelen sempatik ve n. vagus’dan gelen parasempatik lifler innerve eder. Sensitif: N. vagus ve sempatiklerle.

Pars thoracica

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>