Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Patolojisi

2 10 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Patolojisi

Yukarıdaki resim Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığına ait patolojik materyaldir.

Klinik Olgu: Bilateral polikistik böbrek kliniği belirlenen hastanın materyal makroskobik görnümü  27X16X13 cm boyutlarında sol böbrek lobüle ve kistlerden oluşmuş görünümdedir. Kesit yüzeği en büyük 4 cm, en küçüğü 0.2 cm tümüyle kistlerden oluşmuştur. İzlenen kistlerin içleri kan ile dolu, bir kısmı ise seröz ve yer yer jelatinöz kıvamlı bir içerik barındırmaktadır.  Böbrek olağan görünümünü tümüyle yitirmiştir. Mikroskobik bulgular ise Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı tanısıyla uyumludur.

 

4 4 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Patolojisi

Alttaki ve üstteki resim de Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığına ait mikroskobik farklı büyütmelerdeki patolojik görünümleri içermektedir.

 

3 6 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Patolojisi

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>