Önerim Var: Suç İşlenmeden Önlensin

cekic ev 622x290 Önerim Var: Suç İşlenmeden Önlensin

Mahkeme yolları azalsın. Suç işlenmeden önlensin.

Önerim VAR…
“ Şikâyetleri Uzlaştırma Kurulu”
Vatandaş sonuç almayan,
Polis çağırma,
Polise ifade verme,
Savcılığa sevk,
Ve mahkemeye git- gel’ ler,
Yerine;
Adalet Bakanlığı, illerde ve büyük ilçelerde,
“ Şikâyetleri Uzlaştırma Kurulu”
Oluşturmalıdır.

Vatandaş buraya şikâyetini yazılı olarak yapar;
Burada görevli savcı,
Avukat ve polis Vb.
Dilekçedeki şikâyet hususunda,
araştırmasını soruşturmasını yapar,
Hatta telefonlarını dinler, Geçmişlerini inceler, tarafların nasıl bir insan ve ruh halinde olduğuna ikna olur.
Yasalara göre mahkeme olursa kimin hangi konularda haksız yada haklı oldukları tespit edilir.

Verilenen karar, yazı ile taraflara bildirilir haksız olan uyarılır.
Haksız olana denir ki, şu şu hususlarda yasalarımıza göre haksızsınız.
Bu hal ve tavırlarından vazgeçin.
Şu şu yükümlülüklerinizi, şu tarihe kadar yerine getirin.

Aksi durumda haklı tarafın, bundan sonraki aynı hususlardaki yazılı şikâyetinde, mahkeme huzurunda verilen ceza iki katı olarak uygulanacaktır.
Şu cezaları alabilirsiniz.

Bu kurullar; suça yakın toplum yapısında uyarı görevi görecek, yapılan suçun cezası konusunda bilinçli bireyler bilinçlendirilerek eğitimli hale getirilecektir.
Daha ağır sonuçlar veren suçlar işlenmeden önlenecek, maddi ve manevi kayıplar asgariye indirilerek ekonomiye katkı sağlanacaktır. Toplum barışın katkı sağlanacaktır.
Diye düşünüyorum.

Selam ve saygımla.

Yazan: Recep Karadeli

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>