Önemli Anadolu Medeniyeti Danişmentliler

86b4939e63616da9842acd0fe142c951 1298714612 Önemli Anadolu Medeniyeti Danişmentliler

Danişmentliler (1072- 1178)
Sivas merkez olmak üzere Tokat, Niksar,
Amasya ve Kayseri civarında kurulmuştur. Devletin kurucusu Melikşah?ın
komutanlarından Danişment Gazi Ahmed Bey?dir. Rivayete göre Türkmenlere
öğretmenlik yaptığı için Dânişmend Gazi diye anılan Ahmed Bey,Türkiye
Selçukluları Sultanı Süleymanşah?ın ölümüyle nüfuzunu daha da artırdı.
Ankara, Kastamonu, Çankırı?yı ele geçirdi. 1.nci Kılıçarslan ile beraber
Haçlılara karşı savaştı ve Antakya Haçlı Prensi Bohemond?u esir
ederek Malatya?yı ele geçirdi.
Yerine geçen oğlu Gazi Bey zamanında devlet en güçlü devrini yaşamıştır
(1104). Öyle ki Türkiye Selçukluları ve Bizans?ın iç işlerine müdahale
eder oldular. Gazi Bey, Haçlılardan Konya?nın geri alınmasına (1116) ve
taht mücadelesinde desteklediği 1.nci Mesud?un burada sultan ilân
edilmesine yardım etti. Danişmentliler, her zaman Haçlılara ve Bizans?a
karşı başarılar kazanmışlar ve fethettikleri toprakların Türkleşmesini
sağlamışlardı. Bu sebeple Türkiye Selçukluları, Türkler arasında
itibarı çok fazla olan Danişmentlileri en büyük rakipleri olarak
görmüşlerdir. Nitekim taht mücadelelerinden faydalanan 2.nci
Kılıçarslan, Danişmentli şehirlerini ele geçirerek bu devlete son
vermiştir (1178).
%name Önemli Anadolu Medeniyeti Danişmentliler
   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>