Dinimiz İslam

Nüzul Sebeplerinin Özellikleri

 Nüzul Sebeplerinin Özellikleri


Hadis mecmuaları ve tefsir kitaplarında, bir ayetin tefsir sebebi nüzulüne ait vakıa itibariyle uygun fakat, şahıslar, zaman ve mekan itibariyle değişik bir kaç sebep zikredildiğini görmekteyiz Ez-Zerkeşi bu hususu şöyle izah etmektedir: ?Sahabe ve tabiun?un adetindendir ki, onlardan biri şu ayet şunun için nazil oldu dedikleri vakit, ondan kastettikleri şey, o ayetin şu hükmü tazammun ettiğini ifade etmek istemeleridir Yoksa bu hadise ayetin sebebi nüzulü demek değildir?
Müfessirlerin nüzul sebeplerine ilişkin olarak belirledikleri ve göz önünde bulundurdukları ilkeler şunlardır
1) Sebepleri değişik tek ayet: Mesela Bakara: 2/121 ayetinin nüzul sebebi olarak şunlar söylenmiştir: Bunlar: a) İbn Abbas?a göre Ca?fer b Ebi Talib?le Habeşistan?a hicret eden 40 müslümandır b) Dahhak?a göre Yahudilerden iman edenlerdir c) Katade ve İkrime?ye göre Rasulullah?ın ashabıdır
Böyle bir durumda:
a) Rivayetlerin sahih olanı alınır, diğeri terkedilir
b) İki rivayet de sahihse, rivayetler arasındaki tercih sebebine itibar edilir Mesela ravilerden birinin olayı görmüş olması tercih sebebidir
c) İki rivayet sahih, tercih sebebi de yoksa rivayetlerin arası cem? edilir, hadisenin ayet inmeden önce cereyan ettiğine hükmedilir
d) Rivayetler sahih, tercih sebebi de yok, cem? de edilemiyorsa, bu taktirde ayetin mükerrer olarak nazil olduğuna hükmedilir
2)Tek sebeple inen çok ayet:Bu durumdatek sebep iki ayetin inmesine sebep olabildiği gibi, ikiden fazla ayetin inmesine de sebep olabilir

Duslerkulup

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>