Nitroprussiat Deneyi Nasıl Yapılır?

nvzlzp Nitroprussiat Deneyi Nasıl Yapılır?

NİTROPRUSSİAT DENEYİ

Amaç: Deneyin amacı; kükürt içeren bir yan gruba sahip olan sisteinin Na-nitroprussiat reaktifi ile tespiti ve ayırt edilmesidir.

Materyal: Sistem, NaOH, Na-nitroprussiat [Na2Fe(CN)5N0.2HIO]

Metod: 1 ml sistem çözeltisine 1-2 damla sodyum nitroprussiat eklenir ve 1-2 damla NaOH ile çözelti alkali yapılır.

Sonuç ve tartışma: Sistemdeki serbest SH grubu ile ağır metal (Fc)’i içeren sodyum nitroprussiat arasında labil kırmızı-mor renkli bir bileşik oluşur.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>