Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi

Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi
mulk suresi 1263 Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi
Sûrenin tamamı Mekke-i Mükerreme?de ve Tûr Sûresinden nazil olmuştur%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi İbnu?l-Cevzî mekkî olduğu konusunda icma olduğunu söyler%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi[1]

13%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Muhakkak ki O, göğüslerin özünü bilendir%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi

İbn Abbas şöyle demiştir:
?Bu âyet müşrikler hakkında inmiştir%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Müşrikler, Rasulullah (s%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebia%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebiv%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi)?ı dillerine dolayıp duruyorlardı%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Cebrail (a%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebis%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi) müşriklerin dillerine do­ladıklarını ve söylediklerini Rasulullah?a haber verdi%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Bunun üzerine birbirlerine:
?Sözlerinizi gizli söyleyin ki Muhammed?in ilahı işitmesin? dediler%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Bunun üzerine bu âyet indi%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi?[2]

22%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Yüzükoyun sürünen mi daha çok hidayettedir, yoksa doğru yolda düpe­düz yürüyen mi?

Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:
1- Mukatil bu âyet-i kerimenin Ebu Cehl ve Hz%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Peygamber hakkında nazil olduğunu söylemiştir%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi [3]
2- Atâ?nın İbn Abbâs?tan rivayetine göre ise Ebu Cehl ve Hamza ibn Abdülmuttalib hakkındadır%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi [4]
3- İkrime ise Ebu Cehl ve Ammâr ibn Yâsir hakkında olduğunu söyler%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi[5]

28- De ki: ?Bana haber verin%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Eğer Allah beni ve benimle beraber olanlan helak etse veya bize rahmet buyursa, ya kâfirleri acıklı azaptan kim kurtarır??
29- De ki: ?O rahmandır, biz Ona iman etmişizdir ve yalnız O?na tevekkül ettik%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu pek yakında bileceksiniz%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi?
30- De ki: ?Bana haber verin%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Eğer suyunuz yerin dibine geçiriliverse size kim akar bir su getirebilir??

Rivayete göre Mekke kâfirleri Rasulullah?a (s%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebia%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi) ve müminlere helak olsunlar diye beddua ederlerdi%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi Bunun üzerine bu ayet nazil oldu%name Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi [6]

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>