Dinimiz İslam

Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi

Mülk (Tabareke) Süresi Nüzul Sebebi
Sûrenin tamamı Mekke-i Mükerreme?de ve Tûr Sûresinden nazil olmuştur İbnu?l-Cevzî mekkî olduğu konusunda icma olduğunu söyler[1]

13 Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun Muhakkak ki O, göğüslerin özünü bilendir

İbn Abbas şöyle demiştir:
?Bu âyet müşrikler hakkında inmiştir Müşrikler, Rasulullah (sav)?ı dillerine dolayıp duruyorlardı Cebrail (as) müşriklerin dillerine do­ladıklarını ve söylediklerini Rasulullah?a haber verdi Bunun üzerine birbirlerine:
?Sözlerinizi gizli söyleyin ki Muhammed?in ilahı işitmesin? dediler Bunun üzerine bu âyet indi?[2]

22 Yüzükoyun sürünen mi daha çok hidayettedir, yoksa doğru yolda düpe­düz yürüyen mi?

Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:
1- Mukatil bu âyet-i kerimenin Ebu Cehl ve Hz Peygamber hakkında nazil olduğunu söylemiştir [3] 2- Atâ?nın İbn Abbâs?tan rivayetine göre ise Ebu Cehl ve Hamza ibn Abdülmuttalib hakkındadır [4] 3- İkrime ise Ebu Cehl ve Ammâr ibn Yâsir hakkında olduğunu söyler[5]

28- De ki: ?Bana haber verin Eğer Allah beni ve benimle beraber olanlan helak etse veya bize rahmet buyursa, ya kâfirleri acıklı azaptan kim kurtarır??
29- De ki: ?O rahmandır, biz Ona iman etmişizdir ve yalnız O?na tevekkül ettik Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu pek yakında bileceksiniz?
30- De ki: ?Bana haber verin Eğer suyunuz yerin dibine geçiriliverse size kim akar bir su getirebilir??

Rivayete göre Mekke kâfirleri Rasulullah?a (sa) ve müminlere helak olsunlar diye beddua ederlerdi Bunun üzerine bu ayet nazil oldu [6]

Duslerkulup

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>