Eğitim Dünyası

Meşhur Dünya Bilginleri

 
TALES

MÖ. 636 ? 546 yılları arasında yaşamıştır. Ege kıyısında bulunan Milet?te doğmuştur. Daha çok matematik alanında çalışma yapmıştır.

Tales?in Eseri:

Coğrafi görüş olarak dünyanın şeki hakkında bir teori ortaya atmıştır. Tales?e göre dünya okyanuslar üzerinde yüzen bir diske benzer ve de yuvarlaktır

ARİSTO

http://halileohalilei.files.wordpress.com/2011/04/aristoteles_busto.jpg?w=630

MÖ. 384 ? 322 yılları arasında yaşamıştır. Sisamlı ya da Makedonyalı olduğu sanılmaktadır. Büyük İskendere hocalık Eflatun?a ise öğrencilik yapmıştır. Başta matematik ve felsefe olmak üzere çağının bütün ilimleriyle uğraşmıştır.

Politika:
Dünyanın yuvarlak olduğu görüşünü rasyonel olarak ortaya koyan ilk bilim adamıdır. Bu yargıya ay tutulması sırasında dünyanın ay üzerine düşen gölgesinin dairesel olduğu varsıyımından hareketle ancak yuvarlak bir cismin gölgesinin yuvarlak olabileceği varsayımından dünyanın biçiminin yuvarlak olduğu görüşünü ileri sürmüştür.

ERATOSTENES

MÖ. 276 ? 195 yılları aradında yaşamıştır. Asvan?da doğmuştur. Öğrenimini Atina?da yaptıktan sonra İskenderiye?ye yerleşerek çalışmalarını orada sürdürmüştür.

Geographika

Coğrafya ismini ilk kullanan kişi olduğu için coğrafya ilminin adını ilk koyan kişi olarak bilinir. Dünyanın ekvator üzerinde çevre uzunluğunu ve bir derecelik meridyen yayını hesaplamıştır. Bölgesel coğrafyanın gelişmesine de katkısı olmuştur.

BATLAMYUS

Doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. Mısır?da MS. I.Yüzyılda doğduğu söylenmektedir. Roma İmp. devri coğrafyacısı olduğu kabul edilir.

1- Almagest
2- Georapika Hayfigesis
Roma imparatorluğu devrinde dünyayı en gerçekçi bir şekilde tasvir etmiş coğrafyacı olarak bilinir. Hazırladığı dünya haritası gerçeğe nisbeten yakındır. Çalışmalarında bugünkü Hint Okyanusu güneyinde büyük bir kara parçası bulunduğunu ileri sürmüş ve bu kara parçasının daha sonradan Antarika olduğu anlaşılacaktır.

BİRUNİ

978 ? 1048 yılları arasında yaşamıştır. Harezm?de doğduğu söylenmektedir. Çağının ünlü bir matematik ve matematik coğrafyacısı olarak bilinir.

El-Kanun El-Maksudi

Dünyanın yarıçapın 6.4257 km. olarak hesaplamıştır(Gerçeği : 6.376 km.).
Dünyanın çevresini 42.516 km olarak hesaplamıştır(Gerçeği : 40.076km).

PİRİ REİS

1470 ? 1554 yılları arasında yaşamıştır. Büyük Türk Amirali Piri Reis devrinin en ünlü Türk kartoğrafıdır.
Dünya haritasını hazırlayan ilk Türk ünvanına sahiptir. Bu haritanın sadece Amerika?yı gösteren paftası günümüze ulaşmıştır.

COPERNİCUS

1473 ? 1543 yılları arasında yaşamış Polonyalı bilgindir.

Göksel Kürelerin Dönüşleri Üzerine
Güneş sistmini keşfetti ve dünyanın kendi ekseni etrafında 24 saatte bir kez döndüğünü ileri sürdü.

GALİLEİ

1564 ? 1642 yılları arasında yaşamış İtalyan gökbilimcidir.

Teleskobu kullanarak gezeghen ve yıoldızlarıo inceleyen ilk bilim adamıdır. İncelemeleri sonucunda ayın üzerindeki kraterleri güneş lekelerini gezegenlerin güneş çevresinde hareket ettiğini ortaya koymuştur.

KEPLER

1571 ? 1630 yılları arasında yaşamış alman gökbilimcidir.

Gezegenlerin güneş çevresinde elips biçiminde yörüngeleri vardır görüşünü ileri sürerek bu görüşünü ispatlamıştır.

EVLİYA ÇELEBİ

http://www.kitap-ozet.net/resimler/evliya_celebi.jpg

1611 ? 1682 yılları arasında yaişamış ünlü bir seyyahtır. 17. yüzyılın en büyük Türk gezginidir.
Evliya Çelebi Seyehatnamesi
Gezdiği yerlerin beşeri ve fiziki coğrafya özelliklerini tasfir ederek eserinde toplamış ve bu eser günümüz coğrafyacılar tarafından benimsenen önemli bir kaynaktır.
HUMBOLT

1769 ? 1859 yılları arasıonda yaşayan alman coğrafyacıdır. Humbold coğrayfya dışında yerbilimlerinin de ilk temsilcisi sayılır.
Kosmos
– Coğrafya ilmine bilimsel anlamda gezi-gözlem metodunu kazandırmıştır.
– Coğrafya ilmine sebep-sonuç dağılış ve ilgi preniplerini kazandırmıştır.
– İzoterm izohips izobat profil ve kesit gibi yardımcı ifade şekillerini coğrafyaya kazandırmıştır.
– Humbolt soğuk su akıntısını keşfetmiştir.

RİTTER

1779 ? 1859 yılları arasında yaşayan Alman coğrafyacıdır. Aynı zamanda tarihçi ve filozoftur.
Coğrafya İlminde Tarihi Esaslar
Mukayeseli Genel Coğrafya
Beşeri coğrafya insan ileçevrearasındaki ilişkeleri inceler tezini ileri sürerek beşeri coğrafyanın konusunu belirlemiştir.

RATZEL

1844 ? 1904 yılları arasında yalşayan alman coğrafyacıdır.

Beşeri coğrafya adlı eseri ilk yazan bilimadamıdır. Ayrıca politik coğrafya adlı eseriyle siyasi coğrafyanın kurucusu sayılır.Bu eserinde ileri sürdüğü görüşler Hitler?in dünya egemenliği kurma hülyasına bile esas oluşturmuştur.
WEGENER

1880 ? 1930 yılları arasında yaşamış Alman bilimadamıdır. Aynı zamanda birmeteoroloji uzmanıdır. Kıta kayması kuramını ilk ortaya atan bilimadamıdır

Duslerkulup

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>