Merkezi Sinir Sistemi Kanserleri Hakkında Bilgi

Meningiom Merkezi Sinir Sistemi Kanserleri Hakkında Bilgi

Meningiom

Merkezi Sinir Sistemi Kanserleri Hakkında Bilgi

Ependimom

 • Fibriler zeminde (pembe glial zemin) gelişir.
 • Düzgün oval-yuvarlak nukleuslu hücreler görülür.
 • Damarlar etrafında hücresiz fibriler bir zon çevreleyen hücreler (pseudorozet) izlenir.

Oligodendrogliom

 • Fibriler zeminde (hastanın beyin dokusu) değişken hücresel alanlar ( hücrelerin az olduğu alanlar beyin dokusu invazyonunun daha belirgin olduğu infltratif odaklar) görülür.
 • Düzgün oval-yuvarlak nukleuslu hücreler izlenir.
 • Hücreler arasında ince kapiller damar yapısı vardır.
 • Tümör hücreleri etrafında şeffaf halo olur.

Glioblastom

 • Atipik, pleomorfik hücrelerin yer yer oldukça yoğunlaşan hücresel görünümü vardır.
 • Hücresel atipi ve yüksek mitotik aktivite görülür.
 • Mikrodamar proliferasyonu izlenir.
 • Etrafında tümör hücrelerinin palizatik dizilim gösterdiği (pseudopalizatik) nekroz alanları olur.

Medulloblastom

 • Serebellum dokusu içinde dar sitoplazmalı koyu hiperkromatik nukleuslu (primitif) hücrelerin yoğun görüntüsü görülür
 • Hücrelerin küçük fibriler zemin etrafında veya damar etrafında belirsiz dizilimi (Homer-Wright rozet, Pseudorozet) izlenir.
 • Atipik primitif hücrelerde yüksek proliferatif aktivite vardır.

Meningiom

 • Tamamı tümör dokusundan oluşmakta, arada kalın duvarlı damar yapıları vardır.
 • Tümör hücreleri hemen her alanda değişik boyutlarda girdap benzeri yapılar oluşturmaktadır.
 • Oval-yuvarlak nukleuslu hücrelerde sitolojik atipi ve proliferatif aktivite (mitoz) belirsizdir.

 

Medulloblastom Merkezi Sinir Sistemi Kanserleri Hakkında Bilgi

Medulloblastom

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>