Sağlık Köşesi

Menenjit Hakkında Detaylı Bilgi

bazal menenjit

Menenjit Hakkında Detaylı Bilgi

SSS İnfeksiyonları nöron ve Glia hücrelerini Direkt hasar, Mikrobiyal toksinler, İnflamatuar yanıt yıkıcı etkisi ve  İmmun ilişkili mekanizmalar vasıtasıyla etkiler.  Leptomenenjit;Leptomeninks ve BOS’ta yangı; Meningoansefalit; Meninks ve beyin parankiminde yangıdır. Meninkslerin karsinom hücreleri tarafından infiltrasyonu meningeal karsinomatozis, Meninkslerin lenfoma hücreleri tarafından infiltrasyonu meningeal lenfomatozistir.

**Akut menenjitler

**Akut fokal süpüratif enfeksiyonlar

**Kronik bakteriyel meningoansefalitler

İNFEKSİYÖZ MENENJİTLER: Akut Pyojenik M.    Aseptik M.        Kronik M.

Akut Pyojenik (Bakteriyel) Menenjit

En sık etken Yeni doğanlarda: E. Coli, B grubu Streptokoklar; Çocuklarda: S. Pnömoniae, H. İnfluenza’dır. Adolesan ve genç erişkinlerde: N. Meningitidis, Yaşlılarda: S. Pnömoniae, L. Monositogenez’dir. Klinik: Baş ağrısı, fotofobi, irritabilite, bilinç bulanıklığı, ense sertliği (MİK) şeklinde olur. BOS bulguları:  Bulanık/pürülan, basınç artmış ­ , nötrofil artmış ­, protein artmış ­ , glukoz  düşük şeklindedir. Prognoz:  Tedavi edilmezse ölümcül (Antibiyoterapi).  Meningeal yüzeyde pürülan eksuda, damarlar belirgindir. Eksuda H.  İnfluenza-> bazal;   Pnömokok -> konveksite Eksuda çevreye yayılır.  Nötrofiller Subaraknoid boşlukta -> şiddetli   Perivasküler -> hafiftir. Gram boyası tanıda yardımcıdır. Fulminan menenjit Ven duvar invazyonu ile fokal serebrit, fokal enfarktüs yapar.

Akut Aseptik Menenjit

Etken: Viral (genellikle), bakteriyel (ender)’dir. Klinik: Akut, M.irritasyon, ateş, bilinç bulanıklığı (pyojenik menenjite göre daha yavaş) görülür. BOS: Lenfosit ­ (hafif), protein ­ (hafif), glukoz N.’dir.  Kendini sınırlayabilen klinik görülür, En sık enterovirüsler Echovirüs,coxachie)’dir. Hafif-orta derecede lenfositik infiltrasyon görülür.

Akut Fokal Süpüratif Enfeksiyonlar

Beyin Absesi

Subdural Ampiyem

Ekstradural Abse

beyin absesi

Beyin Absesi

Direkt yerleşim, Komşu dokudan yayılım (Mastoidit, Paranazal Sinüzit), Hematojen yayılım (Kalp, akciğer, kemik enfeksiyonları ve Diş çekimi sonrası gibi). Predispozan Durumlar: Akut Bakteriyel Endokardit, Multipl Abseler, Bronşektazi: Kronik pulmoner sepsis, Konjenital kalp hastalığı ve İmmunsupresyondur. En sık etken: Streptokok, stafilokok ve En sık frontal lob, parietal lob, serebellum tutulum gösterir. Fibröz kollajenöz doku ve ödemle çevrelenmiş santral likefaksiyon nekrozu oluşur. Santral nekroz çevresinde belirgin yeni damar oluşumu ve Çok sayıda gemistositik astrositin izlendiği reaktif gliozis görülür. Klinik: KİBAS, fokal nörolojik disfonksiyon; BOS: Basınç artmış ­, lökosit artmış ­, protein artmış ­, glukoz Normaldir. Prognoz: KİBAS, Herniasyon -> ölümcül, Abse rüptürü -> ventrikülit, menenjit. Cerrahi + etkin antibiyoterapi beyin absesinin tedavisidir.

Kronik Bakteriyel Meningoansefalit

Tüberküloz

Nörosifiliz

Nöroborelyozis (Lyme Hastalığı)

Tüberküloz Menenjit

Klinik: Sıklıkla başka bir primer odaktan olur. Baş ağrısı, güçsüzlük, mental konfüzyon, kusma, koma gibi bulgular görülür. BOS -> Hücre artışı ­(hafif, mikst hc), protein çok artışı, glukoz  düşük veya normal olur. En sık bazalde Subaraknoidal, jelatinöz-fibrinöz eksuda ve Meninkslerde beyaz granüller şekilde görülür. Sıklıkla meningoansefalit görülür. Lenfosit, plazma hücreleri, makrofaj hakimiyeti görülür. Granülomlar (kazeifikasyon nekrozu, Langhans  dev hücre) vardır. Makroskopi: Tek / multipl, iyi sınırlı, intraparankimal kitle görülür. Birkaç cm boyuta ulaşıp kitle etkisi yapar. Mikroskopi: Santral kazeöz nekroz çevresi tipik granülomatöz yangı olur. Komplikasyon: Araknoid fibrozis -> Hidrosefali, Obliteratif endarterit -> Beyin infarktüsü

Nörosifiliz

3. evre sifilizdir. Tedavi edilmemiş olguların %10’unda görülür. HIV (+) olgularda nörosifiliz riski yüksektir.  SSS tutulum paternleri  Meningovasküler NS, Paretik NS, Tabes dorsalis şeklindedir.

Meningovasküler Nörosifiliz: Kronik menenjit, Obliteratif endarterit (Heubner arterit) (Perivasküler lenfosit, plasma hücre), Serebral gomlar (Plasma hücreden zengin kitle lezyonları).

Paretik Nörosifiliz: Beynin Treponema Pallidum tarafından invazyonudur. Yavaş, Progressif mental, fizik fonksiyon kaybı ve Şiddetli demans şeklinde ilerler. Yangısal meningeal lezyonlar görülür. Serebral kortekste parankimal hasarı olur. Serebral nöron kaybı olur.  Mikroglia proliferasyonu (rod hücreleri) gözlenir. Gliozis ve Granüler ependimit oluşur. Doku kesitlerinde Spiroketler görülür.

Tabes Dorsalis: Spiroketler; Dorsal köklerde duyusal sinirler ve AKSON&MYELİN KAYBI yapar. Lökomotor ataksi, Yanıcı ağrı, Deri ve eklem hasarı, Charcot eklemi, Derin tendon reflekslerinin yokluğu gibi bulgular gösterir.

tüberkülom

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>