Sağlık Köşesi

Membranoproliferatif Glomerülonefrit Hastalığı Patolojisi

Yukarıdaki resim Membranoproliferatif Glomerülonefrit Hastalığına ait hazırlanan boyalı preparattan elde edilmiş olan ışık mikroskobu görünümüdür.

 

Proliferatif Glomerülonefrit (Nefritik Sendrom):

Diffüz proliferatif Glomerülonefrit (post enfeksiyöz) = Glomerülde yangısal proliferasyon

Membrano proliferatif Glomerülonefrit = Glomerül bazal membranı kalın, matriks ve hücre artışı

Anti Glomerüler Bazal Membran Hastalığı = ekstrakapiller proliferasyon

Sistemik Lupus Eritematozus = Heterojen glomerüler lezyonlar

 

Klinik Olgu: 20 Yaşında kadın hasta eski Membranoproliferatif Glomerülonefrit tanılı ve tedavili, proteinüri tespit edilmiş. 1.5 ve 1.3 cm uzunluğunda iki kor böbrek biyopsi materyali alınmıştır. Yapılan mikroskobik incelemede immun flöresan mikroskobunda; 7 glomerülde lgG (++), lgM (+++), lgA(-/+), lambda (+++), kappa (+), C3 (++++), C1q (++) periferik membranöz granüler birikim saptandı. Işık mikroskobunda ise; 60 glomerülün yarıya yakını global ve globale yakın sklerotik olup iki glomerülde iskemik kollaps ve periglomerüler fibrozis mevcuttur. Geriye kalan tüm glomerüllerde iri, belirgin lobulasyon, hücresel proliferasyon ve yer yer polimorf nüveli lökositler (PNL) izlenmekte olup kapiller lümenleri oblitere görünümdedir. İntesitisyumda hafif fibrozis ve tübüler atrofi ile yer yer yoğunlaşan hafif yangısal hücre infiltrasyonu mevcuttur. Tüm bunların sonucunda patolojik olarak membranoproliferatif glomerülonefrit tanısı konmuştur.

 

Yukarıdaki ve aşağıdaki resimler membranoproliferatif glomerülonefrit hastasından alınmış biyopsiyle elde edilmiş boyalı preparatın ışık mikroskobisinde görünen farklı açı ve büyütmelerdeki görüntüleridir.

 

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>