Eğitim Dünyası

Mediastinum Anatomisi Hakkında Bilgi

Mediastinum

Mediastinum Anatomisi Hakkında Bilgi

  • Mediastinum superius
  • Mediastinum inferius
  • Mediastinum anterius
  • Mediastinum medium
  • Mediastinum posterius

MEDIASTINUM SUPERIUS: m. sternohyoideus, m. sternothyroideus,m. longus colli’nin arcus aortae, vena brachiocephalica, truncus brachiocephalicus, v. cava superior,n. vagus, n. cardiacus’lar, n. phrenicus, n. laryngeus recurrens sinistra, a. carotis communis sinistra, a. subclavia sinistra, plexus cardiacus, trachea, oesophagus, ductus thoracicus, thymus, nodi paratracheales, nodi lymphatici tracheobronchiales

MEDIASTINUM ANTERIUS: Bu aralıkta gevşek bağ dokusu, lig. sternopericardiaca, birkaç lenf düğümü ve a. thoracica interna’nın mediastinal dalları, bazen de thymus veya artıkları bulunur.

Mediastinum posterius: Burada pars thoracica aortae, v. azygos, v. hemiazygos, n. vagus, n. splanchicus’lar, oesophagus, plexus oesophagus, truncus sympaticus’, ductus thoracicus ve nodi mediastinales posteriores bulunur.

Mediastinum medium: Bu aralıkta kalp, pericardium, aorta ascendens, v. cava superior’un alt yarısı, v. azygos’un son bölümü, bifurcatio tracheae, bronchus principalis dexter, bronchus principalis sinister, truncus pulmonalis, a.v.  pulmonalis dextra ve a. v. pulmonalis sinistra, n. phrenicus, plexus cardiacus’un nodi tracheobronchiales

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>