Eğitim Dünyası

Marmara Üniversitesini Tanıyalım

Tarihçe
16.01.1883′ de “Hamidiye Ticaret Mektebi
Alisi” ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin nezaretine bağlı
olarak Cağaloğlu’nda İstanbul Kız Lisesi’nin arkasında bir evde eğitime
başlamış olan kurum 1887’de ilk mezunlarını (13 kişi) vermiştir. 21
Eylül 1889’da Maarif Nezaretine bağlanan okul, 1893 yılında ileride
ıslahı ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lağvedilmiştir. 15 Ekim 1897
tarihinde yine Maarif Nezaretine bağlı olarak yeniden açılmış ve o
günden bu güne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
1915 yılında yapılan değişiklikle okul iki kademeli (kısmi evvel, kısmi sanı) hale getirilmiştir.
Cumhuriyet
döneminin başlamasıyla (1923 – 1924 ders yılı) okul üç kademeli hale
getirilmekte (Orta Ticaret Mektebi – Yüksek Ticaret Mektebi ve İstanbul
Ulumu Aliye-i Ticarriye Mektebi) ve İktisat vekaletine bağlanmaktadır.
1924 – 1925 ders yılından itibaren de muhtelif (kız – erkek – karma)
eğitime başlamıştır. 15.02.1932’de belirtilen üç kademe küçük ticaret
mektebi (1934 – 1935 yılından sonra adi Orta Ticaret Mektebi olmuştur)
Ticaret Lisesi ve Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi seklinde yeniden
düzenlenmiş ve Maarif Vekaletine yeniden bağlanmış bulunmaktadır .
Kurumumuz 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
haline dönüşmüş, 1982 yılında da Marmara Üniversitesi olarak
Üniversiteler kurumları arasında yer almıştır.
20.07.1982′ de 20 profesör, 31 doçent, 32 yardımcı doçent olmak üzere toplam 83 öğretim üyesi, 197 öğretim görevlisi ve yardımcısı, 280 öğretim elemanı ile işe başlanmış, 1.10.1998’de 369 profesör, 276 doçent, 397 yardımcı doçent olmak üzere 1042 öğretim üyesine ve 1497’si öğretim görevlisi ve yardımcısı olmak üzere 2539 öğretim elemanına çıkılmıştır. 1982 – 1983 yılında 12 bin olan öğrenci mevcudu bugün örgün, ikinci, önlisans,
lisans ve lisansüstü olmak üzere 51024’tür. Bu gelişmeler sonucu,
toplamda Marmara Üniversitesi öğrenci sayısında İstanbul ve Gazi’den
sonra üçüncü öğretim elemanı sayısında da besinci sıradadır.
Yurt ve Barınma
İstanbul’da
hiç şüphesiz ki öğrencilerin en büyük sorunu barınacak bir yer
bulabilmek olduğundan hareketle Marmara Üniversitesi’nde öğrenci
yurtları konusuna da gerekli önem ve öncelik verilmektedir.
Ayrıca,
Üniversitenin Göztepe’deki Anadolu Yakası Kampüsünde hayırsever işadamı
Emin AKTAR tarafından yaptırılan 460 yatak kapasiteli “Özmen Aktar Kız
Öğrenci Yurdu” da 1990 – 1991 Ders yılından bu yana 485 yatak kapasitesi
ile faaliyet göstermektedir.Üniversite öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun İstanbul’daki Öğrenci Yurtlarından da yararlanmaktadır.

İstanbul’da
çok sayıda devlet yurdu ve özel yurt bulunmaktadır. Marmara
Üniversitesi kendi bünyesinde açtığı yurtlarla, öğrencilerine daha fazla
hizmet götürmek gayretinde olup; Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu ve
Handan Ertuğrul Çağdaş Kız Öğrenci Yurdu’nda 545 kız öğrenciye barınma
olanağı sağlanmakta; gerektiğinde, Göztepe Kampüsü’ndeki Marmara
Üniversitesi Misafirhanesi’nden de yararlanılmaktadır.

KREDİ VE YURTLAR KURUMUNUN İSTANBUL’DAKİ ÖĞRENCİ YURTLARI
KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI
· Vezneciler Kız Öğr. Yurdu – Vezneciler
· Çemberlitaş Kız Öğr. Yurdu – Ç. Tas
· Fındıkzade Kiz. Öğr. Yurdu – F.zade
· Fatih Kız Öğr. Yurdu – Yusufpaşa
· Hüdavendigar Kız Öğr. Yur. – Yavuzselim
· Çapa Kız Öğr. Yur. – Çapa
· Maslak Kız Öğrenci Yur. – Maslak
· Anadoluhisarı Kız Öğr. Yur. – Anadoluhisarı
· Şehremini Kız Öğr. Yur. – Şehremini

ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARI
· Atatürk Öğr. Sitesi – Topkapı
· Abdi İpekçi Er. Öğr.Yur. – Maçka
· Edirnekapı Er.Öğr. Yur. – Vatan Cd.
· Feriköy Er. Öğr.Yur. – Feriköy
· Kadırga Er. Öğr. Yur. – Kumkapı
· Hürriyeti Ebidiye Er. Öğr. Yurdu – Okmeydanı
· Çapa Er. Öğr. Yurdu – Çapa
· Altunizade Er. Öğr. Yur. – Altunizade
· Bahçeköy Er.Öğr.Yurdu – Bahçeköy
· Avcılar Er.Öğr.Yurdu – Avcılar
· Kayışdağı Er.Öğr.Yurdu – Kayışdağı
· Cerrahpaşa Er.Öğr.Yur. – Cerrahpaşa

Kütüphane
Marmara

Üniversitesi Göztepe Kampüsünde bulunan Merkez Kütüphane Binası 1997 de
inşaatının bitmesi ile hizmete girmiştir. Marmara Üniversitesinin
çağdaş bir kütüphaneye sahip olabilmesi için başlayan çalışmalar, yeni
binasına taşınmasıyla birlikte ve gelişmeleri de takip ederek hızla
devam etmektedir. Kütüphane binası 4.300m2 kapalı alanı ile aynı anda
344 okuyucuya hizmet verecek kapasiteye sahiptir. Üniversitede verilen
eğitim-öğretimi bilgi yönünden destekleyen Merkez Kütüphane çağdaş
teknolojilerle donatılmıştır. Kütüphane hizmetleri “Kütüphane Otomasyon
Programı (YORDAM 2001)” aracılığıyla verilmektedir. Kütüphane
Koleksiyonunun otomasyon programına aktarılan bibliyografik künyeleri
Internet’e açılmış ve okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Merkez
Kütüphanenin amacı, Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren akademik
birimlerin mensuplarının araştırma ve incelemelerinde gerekli bilgi
kaynaklarını sağlamak, kütüphane hizmetlerinin Üniversite Politikası
doğrultusunda aksatılmadan yürütülmesini düzenlemektir.

Merkez
Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 60.000 cilt kitap,7974 cilt tez
bulundurmakta ayrıca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
tarafından abone olunan 612 yabancı 59 Türkçe Süreli yayınından
Üniversitenin Göztepe Kampüsü’nde öğretim veren birimleri ilgilendiren
süreli yayınları takip etmektedir. Okuyucular kütüphane içerisinde
danışma, yayın tarama, fotokopi çekimi, ücretsiz İnternet bağlantısı
gibi her türlü kütüphane hizmetinden yararlanmaktadırlar. Merkez
Kütüphane LC (Library of Congress) sınıflama sistemini kullanmaktadır.
Yayınlar açık raf sistemi ile okuyucuların kullanımına sunulmaktadır.
Kütüphane hizmetleri tüm okuyuculara açık bir şekilde sürdürülmektedir.

Eğitim
dönemi süresince 9 – 22 saatleri arasında hizmet veren kütüphaneden tüm
araştırmacılar yararlanabilmektedir. Marmara Üniversitesi bünyesinde
Merkez Kütüphanesi dışında aşağıdaki bölüm kütüphaneleri de hizmet
vermektedir:
Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi – Haydarpaşa Kampüsü
Hukuk Fakültesi Kütüphanesi – Haydarpaşa Kampüsü
İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi – Bağlarbaşı Kampüsü
Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi – Acıbadem Kampüsü
Diş Hekimliği Fakültesi Kütüphanesi – Nişantaşı Kampüsü
Almanca İşletme Bölümü Kütüphanesi – Anadolu Hisarı Kampüsü
Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü Kütüphanesi – Tarabya Kampüsü

Teknoloji

Beslenme
Üniversitenin
bütün kuruluş ve birimlerinde, öğrenci ve çalışanlara öğle yemeği,
ayrıca, ikili öğretim nedeniyle merkez kampüste, personel ve öğrencilere
akşam yemeği verilmektedir. 2002-2003 öğretim yılında, bütün
birimlerde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın organizesiyle
çıkartılan, 1200 ilâ 1800 kalori değerindeki öğle yemeği, öğrencilere
sunulurken; Göztepe Kampüsü’nde personelin faydalanacağı alakart usulü
yemek çıkartılmaktadır. 15 yemekhane ve bir mutfağı bulunan
Üniversitede, eğitim birimlerine serpiştirilen yemekhanelerden başka,
her birimde, öğrencilerin yararlanacağı kantin-kafeterya ve kırtasiye
işletmeleri hizmet vermektedir.

Sağlık
Öğrencilerin
her türlü sağlık sorunları, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
bünyesindeki Mediko Sosyal Merkezi’nde çözülmeye çalışılmaktadır.
Üniversitenin fiziki dağılımı gereği, merkez Göztepe, Haydarpaşa,
Anadoluhisarı, Nişantaşı, İlahiyat, Bahçelievler, Güzel Sanatlar ve
Kartal birimlerimizde olmak üzere, toplam 8 şube (dispanser) de faaliyet
göstermektedir. İlgili başkanlığa bağlı bu şubelerde: 11 doktor, 6 diş
hekimii, 3 psikolog, 11 hemşire, 1 memur ve 1 hizmetli görev yapmakta;.
buraların modern araç – gereç bakımından donanımları, fiziki genişletme
çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Dispanserlerde, öncelikle
koruyucu sağlık hizmetleri yapılmakta, ayakta teşhis ve tedavilerle,
gerektiğinde Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne, Diş Hekimliği
Fakültesi’ne veya diğer sağlık kuruluşlarına sevkler de bu
dispanserlerden yapılmaktadır. Ayrıca, Göztepe Kampüsü’nde laboratuvar
ve röntgen hizmetleri verilmesi için tüm çalışmalar tamamlanmış
bulunmaktadır. Adı geçen kampüste, Ortez-Protez ve Rehabilitasyon
Merkezi açılmıştır; burada, öncelikle depremzede özürlülere gerekli
araç-gereçler sağlanmaktadır.

Kampus Hayatı

SKS
Daire Başkanlığı bünyesinde kültür bölümünün açmış olduğu hafta sonu
ders dışı ücretsiz kurslar bulunmaktadır. Kültür Faaliyetleri içerisinde
yer alan bazı kurslar arasında: Türk Halk Oyunları, Türk Sanat Müziği,
Türk Halk Müziği, Tiyatro, Fotoğrafçılık, Karikatür, Halıcılık, Org, Ud,
Gitar, Bağlama, Trafik Mevzuatı, Sivil Savunma Eğitimi, Saç ve Cilt
Bakımı, Diksiyon, Psikoloji sayılabilir. Hafta İçi Sinema Günleri
düzenlenmektedir.

Ayrıca Marmara Üniversitesi’nin Göztepe
Kampüsü’nde 1 kapalı spor salonu ve 2 adet jimnastik salonu ve bilardo
odası, 2 açık hava basketbol ve voleybol sahası, 2 tenis kortu
bulunmaktadır. Bunun yanısıra voleybol, basketbol, güreş, satranç,
karate, taekwondo, klasik dans, jazz dans, step, aerobik, bilardo, mini
golf, dağcılık, tenis, masa tenisi, bilek güreşi kursları
plânlanmaktadır. Ayrıca, spor salonunda, tüm idari ve akademik personele
serbest kullanım saatleri tahsis edilmekte; spor salonunda kondisyon
çalışmaları yapılabilmektedir. Diğer kampüslerdeki spor tesisleri ise;
Anadoluhisarı Kampüsü’nde 2 kapalı spor salonu, 2 açık hava basketbol ve
voleybol sahası, 1 kapalı jimnastik salonu, 2 futbol sahası ve 3 tenis
kortu; Haydarpaşa Kampüsü’nde, 2 açık hava basketbol ve voleybol sahası;
Bahçelievler’de 2 açık hava basketbol ve voleybol sahalarıdır.
Bağlarbaşı’nda basketbol-voleybol sahası, Acıbadem Kampüsü’nde
basketbol-voleybol sahası, Nişantaşı Kampüsü’nde ise 2 basketbol ve 2
voleybol sahası hizmet vermekte; her fakülte ve yüksekokulda, yeterli
sayıda masa tenisi bulunmaktadır.

Ulaşım
Üniversitenin
birimlerine toplu taşıma ve özel araçlarla rahatlıkla ulaşılabildiği
gibi üniversitenin servislerinden de yararlanılabilmektedir.

Burslar


Marmara
Üniversitesi Rektörlüğü , her yıl 1000 öğrencisine 8 ay süreyle,
Marmara Üniversitesi Vakfı, her yıl 50 öğrenciye 9 ay boyunca; Nihad
Sayar Eğitim Vakfı ise yılda 50 öğrenciye 8 ay boyunca burs vermektedir.
Öğrencilere burs ve maddi yardımda bulunan özel kuruluşlar da
bulunmakta olup; bunlar arasında: Sabancı Vakfı, Koç Vakfı, İstanbul
Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,
Türk Eğitim Vakfı, M.Ü Tıp Fakültesi öğretim Elemanları Bursu, Çağdaş
Eğitim Vakfı, Rotary Kulüpleri, Türk Üroloji Derneği, şahıs bursları
sayılabilir. Bütün öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs
olanaklarından yararlanma hakkına sahiptirler
Kulüpler


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kulübü
Biyoloji Kulübü
Community Club
Çevre Mühendisliği Kulübü
Diş Hekimliği Kulübü
Elektrik Kulübü
Endüstri Mühendisliği Kulübü
Finans Kulübü
İktisat Kulübü
İngilizce Öğretmenliği
Kamu Yönetimi Kulübü
Kimya Kulübü
Makine Kulübü
Makine Mühendisliği Kulübü
Management Club
Matbaacılık Kulübü
Matematik ve Eğitim Topluluğu Kulübü
Metal Kulübü
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Kulübü
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü
Siyaset ve Uluslar Arası İlişkiler Kulübü
Tıp Kulübü
Turizm Kulübü
Amerikan Futbolu Spor Kulübü
Arkeoloji ve Araştırma Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kulübü
Bilim ve Sosyal Araştırmalar Kulübü
Çağdaş Müzik Kulübü
Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü
Fikir ve Sanat Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Gezi Kulübü
Gösteri Kulübü
İletişim ve Sanat Kulübü
Marmara Genç Tema Kulübü
Marmaralı Kartallar Kulübü
Münazara Kulübü
Rock Kulübü
Satranç ve Briç Kulübü
Spor Kulübü
Tiyatrom Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Türk Kültürü Araş. İnc. ve Tanıtım Kulübü
Üniversite Sanayi İşbirliği Kulübü
Zeka Kulübü
Fakülteler ve Bölümler

Atatürk Eğitim Fakültesi


Almanca Öğretmenliği (DİL)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr (SAY)
Biyoloji Öğretmenliği (SAY)
Coğrafya Öğretmenliği (SÖZ)
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY)
Fizik Öğretmenliği (SAY)
Fransizca Öğretmenliği (DİL)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY)
İngilizce Öğretmenliği (DİL)
Kimya Öğretmenliği (SAY)
Matematik Öğretmenliği (SAY)
Okul Öncesi Öğretmenliği (EA)
Rehberlik ve Psikolojik Danişmanlik (EA)
Sinif Öğretmenliği (EA)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SÖZ)
Tarih Öğretmenliği (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (SÖZ)
Türkçe Öğretmenliği (SÖZ)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (SÖZ)
Diş Hekimliği Fakültesi (Ingilizce)

Eczacilik Fakültesi

FenEdebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı (DİL)
Bilgi ve Belge Yönetimi (EA)
Biyoloji (SAY)
Fizik (SAY)
Kimya (SAY)
Matematik (SAY)
Sosyoloji (Ingilizce) (EA)
Tarih (SÖZ)
Türk Dili ve Edebiyatı (SÖZ)

Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi (Ikinci Öğretim)

Güzel Sanatlar Fakültesi


Sinema ve Televizyon (SÖZ)
Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi
Çalişma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (EA)
Ekonometri (EA)
Ekonometri (İkinci Öğretim) (EA)
Enformatik (Almanca) (EA)
İktisat (EA)
İktisat (İkinci Öğretim) (EA)
İktisat (İngilizce) (EA)
İşletme (EA)
İşletme (İkinci Öğretim) (EA)
İşletme (Almanca) (EA)
İşletme (İngilizce) (EA)
Kamu Yönetimi (Fransizca) (EA)
Maliye (EA)
Maliye (Ikinci Öğretim) (EA)
Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İlişkiler (İngilizce) (EA)

İlahiyat Fakültesi


İlahiyat (SÖZ)
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr (SÖZ)
İletişim Fakültesi
Gazetecilik (SÖZ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (SÖZ)
Radyo Sinema ve Televizyon (SÖZ)

Mühendislik Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği (Ingilizce) (SAY)
Çevre Mühendisliği (Ingilizce) (SAY)
Endüstri Mühendisliği (Ingilizce) (SAY)
Kimya Mühendisliği (SAY)
Makine Mühendisliği (Ingilizce) (SAY)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Ingilizce) (SAY)
Teknik Eğitim Fakültesi


Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İngilizce) (SAY)
Bilgisayar ve Kontrol Öğr (İkinci Öğretim) (SAY)
Elektrik Öğretmenliği (SAY)
Elektrik Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SAY)
Elektronik ve Haberleşme Öğr (Ingilizce) (SAY)
Elektronik ve Haberleşme Öğr (Ikinci Öğretim) (SAY)
Enerji Öğretmenliği (SAY)
Hazır Giyim Öğretmenliği (SÖZ)
Matbaa Öğretmenliği (EA)
Matbaa Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (EA)
Mekatronik Öğretmenliği (SAY)
Metal Öğretmenliği (SAY)
Metal Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SAY)
Otomotiv Öğretmenliği (SAY)
Otomotiv Öğretmenliği (İkinci Öğretim) (SAY)
Talaşlı Üretim Öğretmenliği (SAY)
Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İkinci Öğretim) (SAY)
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği (SAY)
Tekstil Öğretmenliği (SAY)
Tekstil Öğretmenliği (Ikinci Öğretim) (SAY)
Tekstil Terbiye Öğretmenliği (SAY)
Tıp Fakültesi (İngilizce)
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu


Aktüerya (SAY)
Bankacılık (EA)
Sermaye Piyasası (EA)
Sigortacılık (EA)
Hemşirelik Yüksekokulu

İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu


Ebelik (SAY)

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

21 Yorum

 1. Göztepe kampusundeki yurtların fiyatı nedir devlete mi ait filan bilenvar mı yardımcı olabilirmisinz

 2. Ben bilgi ve belge yönetimini istiyorum ama bölüm hakkında olumsuz yorumlar duyuyorum sürekli.Ayrıca bölüm hangi kampüste bulunuyor?Çevresinde yakın yurt var mı?Bide bölümün hazırlık bölümü var mı?

 3. Lisede kimya bölümü mezunuyum Üniv.de kimya öğretmenliğinde öncelik tanınıyormu acaba bilen varmı?

  1. @belgin lisede kimya teknolojisi bölümünde okumuşsanız eğer kimya öğretmenliğine geçiş yapmak istiyorsanız eğer ek puan verilmektedir.Ve bildiğimiz kadarıylada öncelik kimya bölümü mezunlarınındır.

 4. ben marmara iktisat kazandım kyk yurduna basvuracaktım ama yüksek ücretli diyor o konu hakkında yardımcı olur musunuz ücreti ve önerir misiniz şimdiden teşekkürler ??

  1. @ferah Evliyaoğlu başvuru formunda yer alan yüksek ücretli yurtları öncelikli olarak seçmen senin avantajına olacaktır. Çünkü onların fiyat olarak normal yurtlarda ortalama 50 TL gibi bir farkları var aylık. Ancak kalite olarak çok daha iyiler.

 5. Bahçelievler yerleşkesinde bulunan işletmeye gitme ihtimalim var ve muhtemelen ikinci öğretim olur. Yakınlarında devlet yurdu var mıdır acaba. Haliyle okuldan çıktığımda akşam olacak, bundan dolayı yurdun okula yakın olması benim açımdan daha iyi olur.

  1. @Tristan Tzara sizin dada şiirinin kurucusunun adını kullandığınız için kız mı erkek mi olduğunuzu anlayamadım ancak o bölgede bilgim olduğu kadarıyla söyleyeyim yoğun bir şekilde özel yurtlar bulunmaktadır. Ancak devlet kız yurdu bulunmamaktadır. Erkek yurdu konusunda da emin olmamakla devlet erkek yurdu olarak da yakın semtlerde vardır ancak bahçelievlerde yoktur diye biliyorum.

 6. Ben marmara üniversitesi ingilizce öğretmenliği düşünüyorum.rica etsem bana üniversitenin inglizce eğitimi hakkında bilgi verir misiniz?

  1. @şura size detaylı bilgi vereyim.Marmara üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde bulunmaktadır. Bağlı olduğu fakültenin adı Atatürk Eğitim Fakültesi’dir. İstanbulun Anadolu yakasında, Kadıköy’dedir.Hocaları Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlilerinden oluşmaktadır.Hocaların hepsi kaliteli ve tecrübelidir. Bir tane yabancı hocamız vardır. (Gary Chambers)
   Üniversitede bu bölümü okuyan bir arkadaşın notu: Not sistemimiz bu yıl değişti ve bağıl değerlendirme sistemi geldi. Derslerden başarılı olmak çok zor değil. Eğitim konusunda hiç endişeniz olmasın Diğer üniversitelerden eksiği yok fazlası vardır.
   Umarız bu bilgiler size tercih sırasında biraz faydalı olacaktır.

 7. Allah’a şükür puanım gayet güzel birincilikte gözüm var aslında ama nasip bilmiyorum olur mu 466 puanla birincilik. Puanlar gayet güzel olunca başka bölümlere de akıl kayıyor insanlık hali. Size sormak istiyorum acaba birincilikle girsem veya biraz daha alt seviyede , mezun olunca açıkta kalma olasılığım nedir? Bilginiz varsa paylaşırsanız memnun olurum.

  1. @La Tahzen öncelikle şunu belirteyim üniversiteye 1. de girseniz sonuncu da girseniz fark etmez önemli olan üniversiteyi nasıl geçireceğiniz ve sonrasında kendinizi ne şekilde geliştireceğinizle alakalı bir durum söz konusudur. Ayrıca Marmara üniversitesinden mezun bir kişinin boşta kalma gibi bir durumu olacağını hiç zannetmiyorum

 8. Ben ilahiyat fakültesi din kültürü ve ahlak bilgisi tercih etmeyi düşünüyorum da ilahiyat fakültesinin bulunduğu kampüste yurt var mı acaba?? Öğretmen lisesinden mezun olacağım arapça kursu önemli benim için. Kampüste Arapça ney ve hat kursuları veriliyor mu ?? cevaplarsanız memnun olurum.. Allah (cc) razı olsun şimdiden. Selam ve dua ile..

  1. @La Tahzen öncelikle sizi tebrik ederim bu üniversitenin ilahiyat fakültesi gerçekten çok iyi puanlarla öğrenci alır. Demek ki siz de bu puanlara ulaşmışsınız gönülden kutlarım. Dediğiniz gibi üniversitede ney dersleri verilmektedir ve çok geniş ve zengin bir kütüphaneye sahiptir. Ordan mezun olan arkadaşlar gayet memnun kaldı size de tavsiye ederim. Daha yurt vb. durumlarda şikayet edeni de görmedim.

 9. marmara üniversitesi kazandım(haydarpaşa kampüsü) yurt başvurusu yapacam yurdu okula yakınmı neriyorlar yoksa herhangi bir yurt mu veriyorlar yani okulla çok alakasız bir yer verirler mi?

 10. BEN MARMARA İKTİSAT OKUMAK İSTİYORUM YURTLARI NEREDE VAR İKTİSAT FAKÜLTESİNE YAKIN MI LÜTFEN YORUMLARDAN HEMEN CEVAP VERİN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>