Bitkiler ve Hayvanlar

Manda Yetiştiriciliği Birliği Nasıl Kurulur?

manda yavrusunu beslerken

Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği Kurmak İçin Gerekli Bilgiler

1. Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri; 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu ve 19 Aralık 2001 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ” Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre kurulur. Bakanlık onaylı Anasözleşme kapsamında faaliyetlerini sürdürür.
2. Damızlık Manda yetiştirici birliği kurmak isteyen aynı il hudutları içinde en az 3 baş manda ineğine sahip olan ve asgari 7 kişi Adı- Soyadı, köyü ve hayvan sayılarını belirten imzalı toplu dilekçe ile Valiliğe ( Tarım İl Müdürlüğü ) müracaat eder.
3. İl Müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptıktan sonra uygun ve/veya uygun olmayan görüşünü resmi yazı ile bildirir. Bakanlık görüşüne gerek yoktur.
4. Uygun görüşü alındıktan sonra, yetiştiriciler kendi aralarında görev bölümü yaparak Damızlık Manda Yetiştirici Birliği kurmak için hazırlatılan Anasözleşme ile topluca notere giderler.( Notere gitmeden Birlik adına bankada noterin uygun gördüğü meblağ yatırılarak hesap açtırılır.) 7-8 suret Tip Anasözleşme noterde imza altına alınır.
5. İşyeri açma ruhsatı almak için Belediyeye müracaat edilir. (bu konuda İl Müdürlüğü yardımcı olmak üzere müdürlük kampüsünden yer tahsisi yapar veya herhangi bir yer kiralanarak belediyeye ibraz edilir.)
6. İşyeri açma ruhsatı alan Geçici yönetim kurulu, Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği kurmak üzere Ticaret Sicil Muhafızlığı’na müracaat eder. Tescilden sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ nde yayınlanarak kurulmuş olur. Yayınlanacak hususlar ilgili yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilmiştir.
7. Tescil ve ilan işlemleri biten birliğin kuruluşu tamamlanır. Kuruluşunu tamamlayan birlik, 3 ay içerisinde en az 25 üye ile ilk Kuruluş Genel Kurulunu yapar. Yapılan Genel Kurul aynı zamanda I. Olağan Genel Kuruldur.
8. Genel Kurul tutanakları, tescil belgesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden birer suret Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü ( TÜGEM ) ne gönderir. Manda Yetiştirici Birlikleri ile ilgili tüm yazışma ve bilgilendirilme TÜGEM ile yapılır.
9. Birliğin kullanmakla yükümlü olduğu defterler ( Defteri Kebir, Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Kasa Defteri, Karar Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Kambiyo Defteri vs.) noter tasdik ettikten sonra kullanılır.
10. Birliğin merkezi il merkezi olup ismi:
………………….. İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği şeklinde olacaktır.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>