Sağlık Köşesi

Lökositler (Beyaz Kan Hücreleri) Hakkında Bilgi

Kan Hücreleri Oluşum Mekanizması

Lökositler (Beyaz Kan Hücreleri) Hakkında Bilgi

İlk savunma hattını yapan hücrelerdir. Hedefleri: Bakteri, mantar, protozoa, virus, tümör hücreleridir. Morfoloji ve fonksiyonları birbirlerinden farklıdır. Kemik iliğinde ~ 2 haftada gelişirler. Bu sürede proliferasyon ve diferansiyasyon geçirirler. Normal insan kanında sayıları 4.000-10.000/μl kadardır.

Lökopeni: Kemik iliğinde lökosit yapımı azalmış veya durmuştur. İlaçlar:  antihistaminikler, diüretikler. Radyasyon, bazı antibiyotikler (kloramfenikol), tiyoürasil ve barbitürat hipnotikler kemik iliğini baskılar. Kemik iliğinin baskılanmasından sonra vücutta var olan bakteriler baskın hale gelirler. Solunum yolları ve idrar yollarında enfeksiyonlar gelişir.

LÖKOSİTOZ: Lökosit sayısının artması doku yıkımına veya bakteri saldırısına karşı bir yanıttır. İlaçlar: Aspirin, kortikosteroidler, heparin

Nötrofil lökositoz: Apandisit, pnömoni gibi akut enfeksiyonlarda ve miyokard infarktüsü gibi doku hasarı olduğu durumlarda.

Lenfositoz: Kızamık, su çiçeği, boğmaca, enfeksiyöz hepatit gibi kronik enfeksiyonlarda

Monositoz: Sıtma gibi protozoal hastalıklarda

Eozinofili: Allerjik reaksiyonlarda ve parazit enfeksiyonlarında  görülür.

Granülositler (Polimorf Nükleer Lökositler=PMN) : Granülositler (Polimorf Nükleer Lökositler=PMN). Bu hücrelerin en bol bulunanıdır. Genç granülositler at nalı şeklinde çekirdeğe sahip olup, sonra parçalı hale geçer. Bunların en büyük bölümü nötrofil granüller içerirken (nötrofil), az bir bölümü asit boyalarla boyanan granüller (eozinofiller), bir kısmı da bazofilik tanecikler içerir (bazofiller).

GRANÜLOSİTLERİN YAŞAM SÜRESİ

Kemik iliğinden her gün 1011 nötrofil dolaşıma verilir.  Ciddi bir infeksiyon sırasında bu sayı 1012 den fazla olabilir. Granülositler kemik iliğinden salındıktan sonra dolaşımda  4-8 saat, dokularda 1-2 gün kalırlar. Ciddi enfeksiyonlarda bu süre daha kısadır.

AGRANÜLOSİTLERİN YAŞAM SÜRESİ

Lenfositler ise lenf düğümleri ve diğer lenfoid dokulardan lenfatik drenaj ile sürekli dolaşıma katılırlar. Birkaç saat sonra diapedez ile dokulara geçerler.  Lenfositlerin yaşam süreleri haftalar, aylar hatta yıllarca olabilir.

Agranülositler:  Periferik kanda normalde bulunan diğer iki hücre tipi, büyük yuvarlak çekirdek ve ince bir sitoplazmaya sahip lenfositler ve bol miktarda, granülsüz bir sitoplazma ile böbrek şeklinde bir çekirdeğe sahip olan monositlerdir. Bu hücreler birlikte çalışarak , tümörlere, viral, bakteriyel ve paraziter enfeksiyonlara karşı vücuda güçlü savunma sistemi sağlarlar.Lökositler vücudu iki yolla korurlar:

Fagositoz Nötrofil,monosit, makrofaj

Hücreler tarafından oluşturulan immünite: Lenfositler

Lökositlerin gelişiminde rol alan  büyüme faktörleri: G-CSF (Granülosit koloni stimüle edici faktör). Nötrofil öncüllerini ve olgun nötrofilleri uyarır. Eksikliğinde nötropeni ortaya çıkar. GM-CSF (Granülosit monosit koloni stimüle edici faktör). Nötrofil, eozinofil, bazofil ve monosit öncüllerini  ve olgun nötrofilleri uyarır.

Lökositlerin Oluşumu

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>