Lökosit Sayımı Nasıl Yapılır?

Lökosit pipeti Lökosit Sayımı Nasıl Yapılır?

Lökosit pipeti

Lökosit Sayımı Nasıl Yapılır?

Öğrenme hedefi: Öğrenci, deneğin parmak ucundan lökosit pipeti ile aldığı kanda hemositometrik yöntemle lökosit sayımı yapabilmeli ve sonucu yorumlayabilmeli.

Gerekli malzemeler:
* Thoma hemositometresi
* Lökosit pipeti
* Steril lanset
* Alkol, pamuk
* Sulandırma çözeltisi (Turk çözeltisi)

Yapılacak işlemler:
1- Parmak ucu alkol ile temizlendikten ve kurutulduktan sonra lanset ile delinir. İlk kan damlası silinir, yeni kan damlası için parmak hafifçe sıkılır.
2- Lökosit pipeti yatay tutularak kan damlasına değdirilir ve pipetin ucundaki lastik tübün ağızlığından hafifçe emilerek 1.0 çizgisine kadar kan çekilir (Pipetin içine hava çekilmemesine dikkat edilir).
3- Kan sütunu çizgiyi geçerse veya pipetin dış kısmı kanlanırsa pipetin ucu hafifçe filtre kağıdına veya pamuğa değdirilerek fazla kan emdirilir. Kanın pıhtılaşmaması için bu işlem hızlı yapılmalıdır.
4- Kan çekme işleminden sonra pipet lökosit sayımı için hazırlanan sulandırma çözeltisine daldırılır ve 11 çizgisine kadar çekilir (Böylece kan 1/10 oranında sulandırılmış olur).
5- Pipetin iki ucu baş ve işaret parmakları ile kapatılır ve pipet yatay durumda karıştırılır, lastik kıvrılarak bağlanır.
6- Sayma lamı üzerindeki sütunlar ıslatılır, ardından lamel kapatılarak lamelin kenarları iki baş parmağı ile bastırılır.
7- Pipetin lastiği açılır, kan ve sulandırma çözeltisi karışımının birkaç damlası dışarı (pamuğa) verilir. Ardından lam üzerinde sayma kamarasının bulunduğu bölgeye lam ile lamelin arasına bir damla damlatılır.

8- Sayma lamı mikroskoba yerleştirilir ve küçük büyütme ile Şekil 7’ de gösterilen büyük karelerin birinde lökosit sayımı yapılır. Alanın sol ve üst kenarındaki lökositler kare içinde kabul edilir.
9- Bir mm3 kandaki lökosit sayısını bulmak için bulunan sayı 100 ile çarpılır.

Thoma lamının özellikleri:

• Thoma lamı üzerindeki sayma alanlarının her biri 1mm2’ lik 9 büyük boy kareye bölünmüştür.
• Büyük karelerin her biri 16 adet orta büyüklükteki karelere bölünmüştür (Şekil 8).
• Büyük büyütme ile bakıldığında orta büyüklükteki karelerin tekrar 16 küçük kareye bölündüğü görülür.

 

1 mm3’ deki lökosit sayısının hesaplanması;
1 mm (büyük karenin kenarı)
1/10 mm (lam-lamel arası yükseklik)
1 x 1 x 1/10 = 1 / 10 mm3 (Büyük karenin hacmi)
Büyük karenin hacmi X Sulandırma oranı X Sayılan büyük kare sayısı = Çarpım faktörü
1/10 X 1 /10X 1 = 1/100 (Çarpım faktörü)

Thoma Lamı 1024x545 Lökosit Sayımı Nasıl Yapılır?

Thoma Lamı

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>