Eğitim Dünyası

Lenfatik Damarların Histolojisi Hakkında Bilgi

Lenfatik Kapiller kökeni

Lenfatik Damarların Histolojisi Hakkında Bilgi

Lenfatik kapillerler doku aralıklarında ağlar yaparlar ve kan kapillerlerinin yanında ucu kapalı genişlemiş tüpler (kör tüpler) şeklinde başlarlar. Lenfatik kapillerler doku sıvısı olan lenfi toplarlar. Kas kasılmaları, sıkı bağlantıları olmayan lenfatik endotel hücrelerinin aralarını açarak, proteinler (albumin) ve büyük moleküllerin girişine, sonra da doku basıncı yoluyla iki ana dal (trunkus) yoluyla kan akımına geri dönüşüne olanak verir. Bu trunkuslar:

1.) büyük torasik kanal (ductus thorasicus) ve

2.) daha küçük sağ lenfatik kanaldır.

Lenf düğümleri, lenfi, torasik ve sağ lenfatik kanala ulaşmadan önce süzmek için, lenf damarlarının yolu boyunca dağılırlar. Her gün toplam 2-3 litre lenf yapılmaktadır. Lenfatik kapillerin duvarı, tam bir bazal laminasi bulunmayan tek katli endotel hücrelerinden meydana gelir. Filament demetleri, endoteli, çevredeki bağdokusuna tutundurur. Lenfatik kapillerler dokuların çoğunda bulunabilirler. Ancak, kıkırdak, kemik, epiteller, merkezi sinir sistemi, kemik iliği ve plasentada bulunmazlar.

Daha büyük lenfatik damarların, küçük venlerdekine benzer biçimde, üç tabakası vardır, fakat lümeni daha geniştir.

Tunika intimasi (iç katman) endotel ve ince bir subendotel bağ dokusundan oluşur.

Tunika mediya (orta katman) kollajen liflerle ayrılan, az sayıdaki düz kas hücrelerinin aynı merkez etrafında düzenlenmesinden oluşur.

Tunika adventisya (dış katman) fibroelastik lifleri olan bir bağ dokusudur.

Venler gibi, lenfatik damarların da kapakları vardır, fakat bunlarda daha çok sayıdadır. Torasik kanalın yapısı orta büyüklükteki bir ven gibidir, fakat tunika mediya (muskülaris) daha belirgindir.

Endotelyumun Fonksiyonları: Pinositotik vezikülleri membrana bağlı Weibel – Palade cisimcikleri veya organelleri bulunur. Bu organel trombus formasyonunu kontrol eden Von Willebrand faktörünü (Faktör VIII) sentez eder ve salgılar. Endotel hücreleri ; kan damarı konstriksiyon dilatasyon ve permeabiliteyi (permeabilite bariyeri)  lokal olarak kontrol eder. Kan basıncına duyarlıdır. Vasküler düz kas tonusunu düzenleyen faktör salgılar. (Endotelin, nitrik oksit, prostasiklin, vazoaktif faktörler) Akut yangıları kontrol eden interlökinleri  ve hücre adezyonu moleküllerini salgılar.  Trombus oluşmasını minimal düzeye indirir. Kolagen ve proteoglikan sentez eder ve bazal membran yapısını korur.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>