Eğitim Dünyası

Lenf Düğümü Histolojisi Hakkında Bilgi

Lenf Nodu

Lenf Düğümü Histolojisi Hakkında Bilgi

Lenf Düğümleri lenfoid dokudan oluşmuş yuvarlak ya da böbrek biçiminde kapsüllü organlardır. Lenf damarları boyunca dizilerek tüm organizmaya dağılmışlardır. Lenf düğümleri başlıca mikroorganizmalara ve tümör hücrelerinin yayılmasına karşı organizmayı savunan ardarda dizilmiş bir seri filtre gibi fonksiyon görürler . Lenf düğümü bir kapsülle çevrelenmiştir; parankiması korteks (kabuk) ve medullaya (öz) ayrılmıştır. Kapsül yağ dokusu ile çevrelenmiş düzensiz sıkı bağ dokusu yapısındadır. Kapsül lenf düğümünün konveks (dış bükey) yüzünde çok sayıda afferent (getirici) lenfatik damarlar tarafından delinir. Afferent lenf damarlarının lenf düğümüne giren lenfin geri akmasını önleyen kapakları vardır.

Korteksin iki bölgesi vardır: dış korteks ve iç korteks. Dış korteks B hücrelerinden zengin lenf folikülleri ve lenf sinüsleri içerir. Derin kortekste CD4+ yardımcı T hücreleri ve yüksek endotelli venüller yerleşmiştir. Bir lenf folikülü  başlıca çoğalmakta olan B hücreleri ya da lenfoblastların bulunduğu bir germinal merkez, foliküler dendritik hücreler (FDC), makrofajlar ve retiküler lifleri ya da tip III kollajeni üreten destekleyici retiküler hücreleri içerir. Germinal merkez antijenik uyarıya yanıt olarak gelişir.  Primer (birincil) lenf follikülünün germinal merkezi yoktur. Sekonder (ikincil) lenf follikülünün germinal merkezi vardır.

FDC’ler dallanmış (bundan ötürü dendritik olarak adlandırılan) lenf follikülü içinde bir ağ oluşturan hücrelerdir. FDC’lerin kemik iliğindeki bir hücreden köken almaz. Foliküler olmayan çoğu dendritik hücre, kemik iliği öncüllerinden gelişir. FDC’ler germinal merkezin kenarlarında olgun B hücreleri ile temasta olarak gözlenirler. FDC’ler immunoglobulin ya da kompleman proteinlerine bağlı antijenleri yüzeylerinde tutarak B hücrelerince tanınmasını sağlarlar. Olgun B hücrelerinin FDC’ler (yüksek afiniteli yüzey immunoglobuline bağlı antijeni sunan) ile etkileşimi B hücrelerini apopitozdan korur.  Sadece düşük afiniteli yüzey immunoglobulini içeren B hücreleri apopitoza gider. Makrofajlar düşük affiniteli yüzey immünoglobülinleri içerdikleri için ortadan kaldırılan apoptotik B hücrelerini fagosite ederler.

LENF DÜĞÜMÜNÜN YAPISI

Lenfatik sinüsler, kapsülün altındaki (subkapsüler sinüs) ve kapsülden çıkarak kortekse uzanan bağ dokusu bölmeleri boyunca uzanan (paratrabeküler sinüs) endotel hücreleri ile döşeli boşluklardır. Subkapsüler sinüsten paratrabeküler sinüse ulaşan lenf, medulla sinüslerine geçer ve tek bir efferent lenfatik damarla organı terkeder. Subkapsüler sinüsteki lenf, paratrabeküler ve medüller sinüsleri atlayarak doğrudan efferent (götürücü) lenf daman yoluyla organı terkeder. İç ya da derin korteks, özgül bir antijenle karşılaşıldığında (edinilmiş bağışıklık yanıtı) başlıca CD4+ yardımcı T hücrelerinin B hücrelerinin çoğalma ve farklanmasını uyarmak üzere etkileştikleri parakortikal bir bölgedir. Yüksek endotelli venüller (HEV), çoğu B ve T hücresinin lenf düğümüne (lenfosit göç-yerleşim mekanizması ile) giriş bölgesidir. HEV’ler ince bağırsakların Peyer plakları ve timus korteksi gibi bir kaç lenfoid organda izlenen özelleşmiş venüllerdir.

Medulla, hilum bölgesi dışında korteksle çevrelenmiştir. Hilum, efferent lenfatik damarlar ile tek bir venin lenf düğümünden çıktığı, bir arterin lenf düğümüne girdiği lenf düğümünün konkav (iç bükey) yüzüdür. Medulla iki ana bileşen içerir:

1.) Retiküler hücreler ve makrofajlarla çevrelenmiş endotel döşeli boşluklar, medulla sinüsleri.

2.) B hücreleri, makrofajlar ve plazma hücreleri ile medulla kordonları.

Uyarılmış B hücreleri korteksten plazma hücreleri olarak göç eder ve medulla sinüslerine girerler. Plazma hücreleri lenf düğümünü terketmeden doğrudan medulla sinüslerine immunoglobülin salgıladıklarından bu yerleşim stratejiktir.

 

Lenf nodu yapısı ve Vaskülarizasyonu

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>