Sağlık Köşesi

Larinks (Gırtlak) Anatomisi Hakkında Bilgi

Larinks Anatomisi

Larinks (Gırtlak) Anatomisi Hakkında Bilgi

Membrana fibroelastica laryngis:

  • Membrana quadrangularis Plica aryepiglottica – lig. vestibulare
  • Conus elasticus Lig. vocale – lig. cricotrachealis

SES TELLERİ:

Lig. vestibulare Angulus thyroideus – fovea triangularis Rima vestibularis

Lig. vocale Angulus thyroideus – processus vocalis Rima vocalis (mizmar aralığı)

LARYNX BOŞLUĞU CAVITAS LARYNGIS:

  • vestibulum laryngis
  • ventriculus laryngis
  • cavitas infraglottica

LARYNX KASLARI: Ekstrensek kaslar yükseltici ve indiriciler olmak üzere iki gruba ayrılır. Os hyoideum’a membrana thyrohyoidea aracılığı ile asılı durumda bulunan larynx, kemiğin tüm hareketlerinden etkilenir.

intrinsik kaslar: Yabancı cisim ve zararlı maddelerin geçişini önlemek için larynx’i kapatmak , plica vocalis’leri ses oluşturabilecek konuma getirmektir.

  • cricothyroideus, m. cricoarytenoideus posterior,
  • cricoarytenoideus lateralis,
  • thyroarytenoideus
  • arytenoideus

MUSCULUS CRICOARYTENOIDEUS POSTERIOR: Processus vocalis’lerin dış tarafa çekilmesi, yani birbirlerinden uzaklaşmasıyla rima glottidis genişler.

MUSCULUS CRICOARYTENOIDEUS LATERALIS: Processus muscularis’i öne ve biraz aşağıya çekerek cartilago arytenoidea’ya iç rotasyon yaptırır. processus vocalis de içe doğru hareket eder.

MUSCULUS THYROARYTENOIDEUS: Pars lateralis rima glottidis’in pars intercartilaginea’sını daraltır. Pars thyroepiglottica epiglottidis’i aşağıya doğru çekerek aditus laryngis’in kapanmasına yardımcı olur.  m. vocalis Pars vocalis’in kasılması plica vocalis’i gerer ve kalınlaştırır. Böylece perdesi değiştirilir.

MUSCULUS ARYTENOIDEUS: Kasın görevi iki cartilago arytenoidea’yı birbirine yaklaştırarak rima glottidis’in pars intercartilaginea’sını daraltmaktır.

Yutkunma sırasında epiglottis’in kapanmasının yanında bütün larynx öne ve yukarıya doğru çekilip aditus laryngis’in yemek yolundan uzaklaşması sağlanır. Larynx’de birisi aditus laryngis, diğeri rima glottidis’de olan iki sfinkter mekanizması vardır. Aditus laryngis’deki sfinkter sadece yutkunma sırasında kullanılır. Lokmanın dil ile sert damak arasından arkaya doğru itilmesiyle larynx dil kökünün altına doğru çekilir.

Aditus laryngis, m. arytenoideus obliquus ve pars aryepiglottica’nın kasılmasıyla daraltılır. Epiglottis dil tarafından geriye doğru itilerek aditus laryngis üzerinde bir kalkan gibi görev yapar. Lokma veya sıvılar epiglottis üzerinden geçerek ya da recessus piriformis oyuklarından aşağı doğru hareket ederek özefagusa yönlenirler.

M. cricothyroideus, angulus thyroideus ile processus vocalis arasındaki aralığı değiştirerek ses plikalarının uzunluğunu değiştirir. M. vocalis ses plikasını gerer ve gereğine göre kalınlaştırır.

EPIGLOTTIS: M. thyroarytenoideus’un üst kısmında kas lifleri (pars thyroepiglottica) yukarıya ve öne uzanarak cartilago epiglottidis’in kenarına yapışırlar. cartilago epiglottidis’i aşağıya doğru çekerek aditus laryngis’in kapanmasına yardımcı olur. M. arytenoideus obliqua’nın yukarıya ve öne doğru uzanan lifleri plica aryepiglottica içinde ilerler ve cartilago epiglottica’ya yapışırlar. Pars aryepiglottica denilen bu kas demetleri epiglottis’i aşağıya doğru çekerek aditus laryngis’in kapanmasına yardımcı olur. Bu kasların birlikte çalışması aditus laryngis’de bir sfinkter görevi yapar.

Ses Telleri

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>