Kükürt Kurşun Deneyi Nasıl Yapılır?

2vukpcx Kükürt Kurşun Deneyi Nasıl Yapılır?

 

KÜKÜRT KURŞUN DENEYİ

Amaç: Bu deneyde çökme tepkimesi yolu ile kükürt içeren amino asidlerin varlığının saptanması hedeflenmiştir.

Materyal: NaOH, Kurşun asetat, Örnek çözelti

Metod: İki deney tüpü alınır ve eş miktarda serum konur. Ardından her 2 tüpe NaOH çözeltisi ilave edilir ve tüpün biri kaynatılır. Sonra tüplerden birine kurşun asetat çözeltisinden konur. Kurşun asetatın eklendiği tüpte siyah rengin oluşumu kükürdün varlığını gösterir.

Sonuç ve tartışma: Proteinler kuvvetli bir alkali ile kaynatıldığında, amino asidlerine hidroliz olur ve yapıdaki kükürtlü amino asitlerden, kükürt H2S ya da Na2S halinde ayrılır. Ortama kurşun asetat ilave edildiğinde (kurşun tuzlarının varlığında) bu bileşikler, siyah renkli kurşun sülfür (PbS) olarak çökerler. Bu yöntemle -SH (Tioller) ve S-S (Disülfıdler) içeren amino asidler ve peptidler tanımlanır.

Sülfür içeren amino asidler:

Metionin = S-CH3

Sistein= SH

Sistin= S-S

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>