Kriz Yönetimi ve Yol Haritası

j8G6gG Kriz Yönetimi ve Yol Haritası
İşletmeler, örgüt yapıları ve hatta hükümetler mevcut konumlarını sürdürmeyi, ilerletmeyi ve planlandıkları iş hedeflerine ulaşmayı isterler ve bu doğrultuda stratejik planlamalarla çalışmalar yaparlar. Ancak işletmeler veya örgütler yapılarının tehlikeyle karşılaştığı, mevcut konumlarını ve geleceğini etkileyen faktörlerin bir anda ortaya çıktığı zorlu süreçlerden geçebilirler ya da varlıklarını sürdüremezler.

Kriz Yönetimi Nedir?

Krizin tanımı gereği önceden sezilmeyen ve tahmin edilmeyen bunalım ve buhran içerisinde acil karar verilmesi gereken sürece işaret eder. Kriz Yönetimi ile işletmeler, örgütler kendi iç yapılarını koruyabilmek ve belirledikleri hedefleri en az zararla kurtarabilmek amacıyla acil müdahalede bulunarak sistemlerindeki uyumu bozan ve tehlikeye sokan gerilimi ortadan kaldırmayı amaçlarlar.

Kriz yönetimi konusunda yapılacak işlemlere geçmeden önce krize neden olan faktörler ise iki ana başlık içerisinde sıralanır:

İşletme içi faktörler: Örgüt yapısı ve sorunları, örgüt içindeki iletişimin sağlıklı olmayışı, çalışan kişilerin motivasyon eksiklikleri gibi nedenlerle birlikte yönetimin niteliği ve zafiyeti, yöneticilerin sorunları krizi karşılamada yetersiz kalabileceği gibi bir anda yeni bir krizin ortaya çıkmasına da sebep olabilir.

İşletme dışı faktörler: İşletmenin içinde bulunduğu ülkeyle ilgili ekonomik problemlerle birlikte uluslararası ekonomik problemler de etkilidir. Bunun yanı sıra doğal faaliyetler, toplumsal ve kültürel nedenlerle siyasi atmosfer nedenli ortaya çıkan faktörler de krize kaynak oluşturur.

2rVa60 Kriz Yönetimi ve Yol Haritası

Kriz Yönetimi İçin İzlenecek Yol

İlk olarak kriz yönetimi konusunda dikkat etmeniz gereken ilk adım planlı ve sağlıklı bir çözüm üretene kadar zaman kazanabilmek. Bu kazancı sağlayabilmek için panik havasından mümkün olduğunca çabuk kurtulmak olacaktır. Daha sonrasındaki adımınız ise aşağıdaki maddeleri de takip ederek işletmeniz için en iyi çözümü bulmak olacak.

Philip B. Tack’in ortaya koyduğu şekliyle işletmelerde kriz yönetimi için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir;

İlk olarak problemin ne olduğunu kavrayın ve net tanımını yapın. Probleme dair sorular sorarak veriler elde edin ve bu verilerinin analizini yapın. Daha sonra tüm imkanlarınızı değerlendirerek uygulayabileceğiniz en iyi çözümleri belirleyin ve bir tanesini denemek üzere seçin. Ardından seçtiğiniz çözüm ışığında değerlendirmenizi tekrar yapın ve seçtiğiniz en iyi çözümü planlayın ve hayata geçirin.

İşletmeler için kriz zamanları zorlu ve riskli olsa da bir diğer yandan yeni fırsatlar için kapı aralayacak zamanlardır. Bu imkan dahilinde stratejik düşünerek çözümler üretebilirsiniz. Ancak bu süreçlerde sakin kalmak ve tüm seçenekleri değerlendirmek her zaman mümkün olmaz ve yardım almak en iyi çözüm olabilir. StratejiCo. uzun yıllardır analiz ve strateji belirleme konularındaki yetkinliği ile çıkarlarınızı maksimize ederek size en iyi çözümü sunar.

    Makale Yazarı: Duslerkulup

Sizde yorum yazabilirsiniz...