Sağlık Köşesi

Kresentrik Glomerülonefrit Patolojisi

Yukarıdaki resim Kresentrik Glomerülonefrit yani antiglomerüler bazal membran hastalığına ait alınan patoloji materyalinden elde edilmiş immun flöresan mikroskobundaki incelemeye ait görüntüdür.

 

Proliferatif Glomerülonefrit (Nefritik Sendrom):

Diffüz proliferatif Glomerülonefrit (post enfeksiyöz) = Glomerülde yangısal proliferasyon

Membrano proliferatif Glomerülonefrit = Glomerül bazal membranı kalın, matriks ve hücre artışı

Anti Glomerüler Bazal Membran Hastalığı = ekstrakapiller proliferasyon

Sistemik Lupus Eritematozus = Heterojen glomerüler lezyonlar

 

Klinik Patolojik Olgu: 19 Yaşındaki erkek hasta hemoptizi ve hematüri şikayetleri mevcuttur. Yapılan testlerde anti GBM antikor pozitifliği saptanıyor. 1.2 ve 1.3 cm uzunluğunda 2 kor böbrek iğne biyopsi materyali alınıyor. Mikroskobik olarak yapılan incelemede immun flöresan mikroskobunda; 4 glomerülde lgG (++++), C3 (+++), Lamda (++++), kappa (+) membranöz lineer birikim ile düzensiz lgM (++) birikim saptandı. Işık mikroskopisinde ise; 30 glomerülden %80’inden fazlasının sellüler kresentler ve/veya fibrinoid materyal içerdiği, intersitisyumda fokal hemoraji ve minimal ödem ile yangısal infiltrasyon varlığı izlendi. Bunun sonucunda patolojik olarak Anti Glomerüler Bazal Membran Hastalığı yani diğer bir ifadeyle kresentrik glomerülonefrit tanısı konuldu. Ayrıca bunların dışında akciğer bulgularının belirtilmesi nedeniyle olgu good pasture sendromu olarak düşünüldü. Olgu daha sonra son dönem böbrek hastalığı olup ardından renal transplantasyon yapıldı.

 

Yukarıdaki ve aşağıdaki resimler Anti Glomerüler Bazal Membran Hastalığına ait hazırlanmış ve farklı farklı boyanmış iki adet mikroskop görüntüsüdür.

 

 

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>