Eğitim Dünyası

Koroner Arter Anatomisi Hakkında Bilgi

kalp anatomisi

Koroner Arter Anatomisi Hakkında Bilgi

A.coronaria dextra

Sağ veya arka sinus aortae’dan çıkar. Semilunar kapaklar açıldığında da deliği kapanmaz (solda da aynı). Conus arteriosus ve auricula dextra arasından sağa→sulcus interventricularis posterior’un üst ucuna döner. Dalları: R.interventricularis posterior –(PDA:posterior descending artery)  (her 2 ventriküle ve rr.interventriculares septales), R.marginalis dexter, R.nodi sinuatrialis(%60), Rr.atriales, Rr.atrioventriculares ve R.coni arteriosi, R.interventricularis posterior, R.marginalis dexter, R.nodi sinuatrialis(%60)-Sağ koroner arterin başlangıcından kısa bir süre sonra ayrılıp, yukarı çıkar. VCS’nin etrafını dolaşır. Crista terminalis ve mm.pectinati’ye dallar verir. Rr.atriales, Rr.atrioventriculares, R.coni arteriosi, R.atrialis intermedius ve R.nodi atrioventricularis’dir.

A.coronaria sinistra

Genellikle daha kalın, kalp kasının büyük kısmının beslenmesinde rol oynar. Sol sinus aortae’dan çıkar. Auricula sinistra’nın altında kısa bir seyir → r.interventricularis anterior ve r.circumflexus dallarına ayrılır. Bu 2 daldan önce genellikle dal vermez. Dalları:

R.interventricularis anterior (LDA: left descending artery) (Her 2 vent.ön yüzüne giden dallar), Rr.interventriculares septales (bölmenin 2/3 ön kısmını), R.coni  arteriosi (Vieussens halkasına katılır), R.lateralis- diagonal arter (LV arka duvarında) ve R.circumflexus (sulcus intervent.post.’un başlangıcına kadar). R.circumflexus (sulcus intervent.post.’un başlangıcına kadar), R.atrialis anastomoticus (RA’a), R.atrioventriculares (LA ve LV’e), R.marginalis sinister (Kalbin sol kenarında ayrılıp apekse uzanır, R.posterior ventriculi sinistri, R.nodi sinuatrialis (%40), R.nodi atrioventricularis (%20), Rr.atriales (ön, yan ve arka dallar) ve R.atrialis intermedius((LA arka yüzünde). R.circumflexus (sulcus intervent.post.’un başlangıcına kadar); R.atrialis anastomoticus (RA’a) R.atrioventriculares (LA ve LV’e), R.marginalis sinister (Kalbin sol kenarında ayrılıp apekse uzanır), R.posterior ventriculi sinistri, R.nodi sinuatrialis (%40), R.nodi atrioventricularis (%20), Rr.atriales (ön, yan ve arka dallar), R.atrialis intermedius((LA arka yüzünde).

SAĞ KORONER ARTERİN BESLEDİĞİ ALANLAR: RA, RV’nin büyük bölümü, LV’nin bir bölümü (diafragmatik yüzde), Septum IV’nin 1/3 arka bölümü, SA düğüm(%60) ve AV düğüm(%80).

SOL KORONER ARTERİN BESLEDİĞİ ALANLAR: LA, LV’nin büyük bölümü, RV’nin bir bölümü, Septum IV’nin 2/3 ön bölümü (His hüzmesi dahil), SA düğüm(%40) ve AV düğüm(%20).

*Koroner arterlerden ayrılan ince dallar pars ascendens aortae’yı da besler (Vasa vasorum). İnfarktlar genellikle sol ventrikülün kas dokusu içinde gözlenir.

Koroner arter varyasyonları:

  • Sağ – sol dominansı
  • Tek koroner arter
  • Aksesuar (üçüncü) koroner arter

Sağ koroner arter dominansı (%67)- Sağ koroner arter sulcus interventricularis posterior’un sol tarafına geçerek (kruksu geçerek) LV duvarını da besler. Ramus interventricularis posterior’u verir.

Sol koroner arter dominansı (%10-15)- Sol koroner arter kruksu geçer. Ramus interventricularis posterior’u verir. Bu durumda septum interventriculare’nin tamamını besler. AV düğümü ve RV duvarının bir kısmını da besler.

Dengeli koroner dolaşım (%18)- Her iki arter de kruksa varır. Genellikle gerçek bir ramus interventricularis posterior olmaz.

Organlardan kaynaklanan ağrı impulsları merkeze sadece sempatik sinirlerle iletilir. Bu liflerin hücre gövdeleri ganglion spinale’de bulunur ve medulla spinalis’e T1-L2 segmentlerinde arka kökten santral uzantıları ile girerler. Organ ağrıları genellikle deri üzerinde hissedilir. Organlardan gelen duyuların bağlandığı m.s. segmentlerinden çıkan spinal sinirler hangi deri bölgesinde dağılıyorsa organ ağrısı o bölgede hissedilir. Kalp kasında iskemi veya metabolik artıkların birikmesi ile kastaki ağrı reseptörleri uyarılır. Bu ağrı duyusu sempatik sistemin r.cardiacus medius ve inferior’u ile m.s.in 1-4.(5.) torakal segmentlerinin sol tarafına bağlanır. Bu nedenle kalbin ağrısı sol tarafta (sol pektoral bölge, sol omuz ve sol kolun iç kısmı) hissedilir.  Ara nöronlar ile veya doğrudan sağ tarafa da bağlantı olduğu zaman sağ tarafta da ağrı hissedilir.

 

koroner arter anatomisi

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>