Kollajen Hakkında Detaylı Bilgi

Resim6 1024x756 Kollajen Hakkında Detaylı Bilgi

 

Kollajen lifleri Kollajen proteininden meydana gelmiştir. Esnek değillerdir. Mekanik basınç ve çekilmelere direnç gösterir. Eğilip bükülebilir. İnsan vücudunda en bol bulunan proteindir.  Kollajeni meydana getiren esas aminoasitler:Glisin  (%33.5), Prolin  (%12), Hidroksiprolin (%10) , Hidroksilizin (yalnız kollajende bulunur).

Kollajenler intrasellüer ve ekstrasellüler olarak sentezlenebilirler. Kollajen lifleri bulundukları dokunun türüne göre farklı hücreler tarafından sentezlenirler. Bağ dokusunda FİBROBLAST, Kıkırdak dokusunda KONDROBLAST, Kemik dokusunda OSTEOBLAST şeklindedir.

Kollajen Tipleri :

µ-zincirlerindeki aminoasit dizilimindeki farklılıklar

  • Fibril-oluşturan kollajenler: Tip I, II, III, V ve XI
  • Fibril-bağlayıcı kollajenler: Tip IX, XII

Birbirlerine ve ekstrasellüler matriksin diğer

komponentlerine bağlanma özelliğindedirler.

  • Ağ-oluşturan kollajen: Tip IV
  • Bağlayıcı/Tutturucu (Anchoring) kollajen: Tip VII

1)Tip 1 kollajen iplikler:  En bol ve en yaygın olanıdır.  1-12 mikron kalınlıkta, dallanma ve demetlenme gösteren en kalın kollajen ipliktir.  Işık mikroskobunda rahatlıkla görülebilirler. Sentez yeri; fibroblast, osteoblast, odontoblast, kondroblast. Bulunduğu yerler : Kemik; dentin; tendon; organ kapsülleri; derinin dermis tabakası; sklera; fibröz kıkırdak.

2) Tip 2 kollajen iplikler:  Dallanma ve demetlenme göstermeyen iplikçik düzeyinde kalan bağ dokusu ipliğidir. Ancak elektron mikroskopta görülebilirler. Sentez yeri;  kondroblasttır. Bulunduğu yerler:  Hyalin ve elastik kıkırdaktır.

3) Tip 3 kollajen iplikler:  0,5-2 mikron kalınlığında, dallanma ve demetlenme göstermeyen bag dokusu lifidir Bu tip ipliklere Retikulum iplikleri de denir. Sentez yeri;  düz kas, fibroblast, retiküler hücre, schwann hücresi, hepatositlerdir. Bulunduğu yerler: esnek organlarda yapının devamlılığını sağlar . Retiküler bağ dokularında rastlanır. Dalak, düz kas, arter ve lenf düğümleri gibi.

4-) Tip 4 kollajen iplikler:  İnce ipliklerdir. Kollajen lifler oluşturmazlar . Sentez yeri;  Endotel , epitel, kas, Schwann hücreleridir. Bulunduğu yerler:  Epitel ve endotel bazal membranların bazal lamina katmanında bulunur .

5) Tip 5 kollajen iplikler:  Bulunduğu yerler:  Fötal membranlarda, kan damarlarında ve az miktarda da diğer dokularda bulunur.

6-) Tip 9 (fibril-bağlayıcı): Fibrilleri lateral bağlar. Bulunduğu yerler: Hyalin kıkırdak  Sentezleyen hücreler: Kondroblastlar

7-) Tip 10 Kollajen : Büyüme plağı kıkırdağında daha sonra  kemiğin gelişeceği alanlarda dejenere olan

hipertrofik kondrositlerin çevresindeki kıkırdak matriksinde bulunur.

Tip 11  (fibril-oluşturan): Tip II kollajenin  fonksiyonuna yardımcı olur. Bulunduğu yerler: Hyalin kıkırdak ve intervertebral diskler. Sentezleyen hücreler: Kondroblastlardır.

Tip 13 (fibril-bağlayıcı): Tendon ve ligamentlerde fibrilleri lateral bağlar. Bulunduğu yerler: Tendon ve ligamentler. Sentezleyen hücreler: Fibroblastlardır.

Resim7 Kollajen Hakkında Detaylı Bilgi

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>