Kök Hücreler Hakkında Bilgi

Kök Hücre Kök Hücreler Hakkında Bilgi

Kök Hücre

Kök Hücreler Hakkında Bilgi

KÖK HÜCRELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
1) BÖLÜNEBİLME (DİVİDE)
2) KENDİNİ YENİLEME (SELF-REGENERATİON)
3) DÖNÜŞEBİLME (DİFFERENTİATİON)

Niche = niş : Kök hücrelerin bir arada bulunduğu, kök hücrelerin birbirleri ile etkileşimini (yenilenme ve farklılaşması) ve geleceğini belirleyen mikroçevredir.

1) TOTİPOTENT: Bütün vücudun tüm organ ve dokularına dönüşebilmesi anlamına gelir. Bu hücreler plasenta ve amnios kesesi zarları gibi embriyo dışı dokulara da farklılaşma yeteneğine sahiptirler. Totiptent hücreler gelişmenin ileri evrelerinde pulirpotent hücrelere dönüşebilirler. Pulirpotent hücreler de multipotent hücrelere dönüşme yeteneğine sahiptirler.  Bundan dolayı totipotent kök hücreler diğer tüm kök hücrelerin öncüllüğünü yaparlar.

2) PLURİPOTENT: Pluripotent hücreler totipotent hücreler gibi vücudun bütün hücrelerine dönüşmezler. Pluriptent bir hücre vücudun birçok hücresine dönüşebilecek yetenektedir fakat ekstra embriyonik dokulara (amniyon, plesenta v.b) dönüşemezler.  YAKLAŞIK 200 HÜCRE TİPİNE DÖNÜŞEBİLİRLER.

3) MULTİPOTENT: Multipotent hücreler gelişmenin daha ileri evresine ait hücrelerdir ve özelleşmiş hücre tiplerine farklıklaşabilirler. Örneğin, multipotent bir kan hücresi diğer özelleşmiş kan hücrelerine dönüşebilme kabiliyetine sahiptir.

PLURİPOTENT Kök Hücreler Hakkında Bilgi

PLURİPOTENT

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>