Sağlık Köşesi

Klinikte Virüs Tanısı Koyma

Doğrudan virolojik tanı yöntemleri:

Mikroskopi;  Elektron mikroskobu virüsler ışık mikroskobunda görülmezler, ancak elektron mikroskobu ile incelenebilirler.  Örneğin: Rota virüsü gibi.  İnverted mikroskop ile virüslerin doku ve hücrelerde oluşturdukları sitopatik değişiklikler incelenebilir. Misal olarak da SARS etkeni ekildikten sonra Vero hücre dizisi oluşması gösterilebilir.

Histolojik incelemeyle:

 • Doku-hücre boyama
 • Sitopatik değişiklikler
 • İnklüzyon cisimleri görülebilir. Tıpkı Beyin dokusunda kuduz virüsünün inklüzyon cisimlerinde olduğu gibi (Negri cisimleri).

 

Kültür yöntemiyle tanıda:

 • Deney hayvanı
 • Döletli yumurta
 • Hücre dizileri gibi yöntemler kullanılmaktadır. Flask ile hücre kültürü de kullanılan yöntemler arasındadır.

Antijen Testleriyle tanı koyma:

İmmün flöresan mikroskopi (DFA) ile olur.

Nükleik asit testleriyle tanıda Amplifikasyon temelli testler kullanılır.

Dolaylı virolojik tanı:

Antikor testleri:

 • Virüs enfeksiyonlarında kişinin virüse karşı oluşturduğu özgül antikorlar araştırılır
 • Enzimli immunolojik testler (ELISA)
 • Akut infeksiyon IgM
 • Kronik veya iyileşen infeksiyon IgG

Hepatit C  tanısı koyma: Serum veya plazma örneği incelenir.

Antikor testleri

 1. Tarama testleri
 2. Destekleme (Doğrulama) testi

Nükleik asit testleri

 1. Kalitatif
 2. Kantitatif test yöntemleri uygulanır.

İnfluenza Tanısı Koyma: Solunum yolu örnekleri alınır (burun, nazofarengeal sürüntü, bronkoalveolar lavaj, transtrakeal aspirasyon sıvısı vb).

 • Direkt flöresan antikor testi (DFA)
 • Hücre kültürü testleri uygulanabilir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>