Klinikte Virüs Tanısı Koyma

viral tablo 1024x611 Klinikte Virüs Tanısı Koyma

Doğrudan virolojik tanı yöntemleri:

Mikroskopi;  Elektron mikroskobu virüsler ışık mikroskobunda görülmezler, ancak elektron mikroskobu ile incelenebilirler.  Örneğin: Rota virüsü gibi.  İnverted mikroskop ile virüslerin doku ve hücrelerde oluşturdukları sitopatik değişiklikler incelenebilir. Misal olarak da SARS etkeni ekildikten sonra Vero hücre dizisi oluşması gösterilebilir.

Histolojik incelemeyle:

 • Doku-hücre boyama
 • Sitopatik değişiklikler
 • İnklüzyon cisimleri görülebilir. Tıpkı Beyin dokusunda kuduz virüsünün inklüzyon cisimlerinde olduğu gibi (Negri cisimleri).

 

nazal sürüntü Klinikte Virüs Tanısı Koyma

Kültür yöntemiyle tanıda:

 • Deney hayvanı
 • Döletli yumurta
 • Hücre dizileri gibi yöntemler kullanılmaktadır. Flask ile hücre kültürü de kullanılan yöntemler arasındadır.

Antijen Testleriyle tanı koyma:

İmmün flöresan mikroskopi (DFA) ile olur.

Nükleik asit testleriyle tanıda Amplifikasyon temelli testler kullanılır.

Dolaylı virolojik tanı:

Antikor testleri:

 • Virüs enfeksiyonlarında kişinin virüse karşı oluşturduğu özgül antikorlar araştırılır
 • Enzimli immunolojik testler (ELISA)
 • Akut infeksiyon IgM
 • Kronik veya iyileşen infeksiyon IgG

Hepatit C  tanısı koyma: Serum veya plazma örneği incelenir.

Antikor testleri

 1. Tarama testleri
 2. Destekleme (Doğrulama) testi

Nükleik asit testleri

 1. Kalitatif
 2. Kantitatif test yöntemleri uygulanır.

İnfluenza Tanısı Koyma: Solunum yolu örnekleri alınır (burun, nazofarengeal sürüntü, bronkoalveolar lavaj, transtrakeal aspirasyon sıvısı vb).

 • Direkt flöresan antikor testi (DFA)
 • Hücre kültürü testleri uygulanabilir.

viral test Klinikte Virüs Tanısı Koyma

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>