Sağlık Köşesi

Kistik Hastalık Zemininde Gelişen Böbrek Kanseri

Yukarıdaki resim Kistik Hastalık Zemininde Gelişen Böbrek Kanserine ait patolojik bir materyaldir.

Klinik Olgu

48 yaşındaki erkek hastanın böbreğine ait makroskobik bulgular şu şekildedir: 18X10.5X6 cm boyutlarında sol çıkarılmış böbrek, kesit yüzünde 10X6.5X6 cm boyuttaki böbreğin üst polünde 5.5X5.5X6 cm boyutta solid yumuşak kıvamda sarı-krem renkli tümoral doku izlendi. Tümör çevresi parankim alanları her alanda kistiktir.

Mikroskobik Bulguları ise şu şekildedir: Kistik parankimde değişik büyüklüklerde kistik yapılar izlenirken çevre renal parankimde hipertansif değişiklikler içeren vasküler yapılar ve atrofik tübüler izlendi. Parankimde tek tük glomerüller izlendi. Kistik parankim içinde ayrıca 3 mm boyuta ulaşan berrak hücreli adenokarsinom odağı ile adenomatoz alanlar bulundu. Büyük tümörün belirgin sitoplazmik membran ve eozinofilik geniş sitoplazmalı hücrelerle karakterize kromofob hücrelerden oluştuğu gözlendi.

Diğer özellikler olarak da; olgu 10 yıllık hemodiyaliz hastası olup son dönem böbrek hastalığı sebebi bilinmemektedir.  İlk kez insidental olarak 41 yaşında sol böbrekte izo-hiperekojen solid karakterde kitle ultrasonik incelemede saptanmıştır. Bilgisayarlı tomografik incelemede bilateral, atrofik, kistlerle karakterize böbrekler ve diffüz kontrast tutulumu gösteren malign karakterde solid tümoral kitle lezyonu saptandı. Kitlenin radyolojik olarak takibi ve ayırıcı tanısındaki zorluklar nedeniyle radikal nefrektomi uygulandı. Böbreğin kistik hastalığı zeminde böbrek adenokarsinomu ( Derece 2, kromofob hücreli) patolojik tanısı konuldu.

 

Üstteki ve alttaki resimler Kistik Hastalık Zemininde Gelişen Böbrek Kanserine ait farklı açılardan alınmış mikroskobik materyal inceleme görüntüleridir.

 

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>