Eğitim Dünyası

Kırım Tatarcası Hakkında Bilgi

kırım tatarcası

Kırım tatarcası yıllar boyunca varlığını korumuş ve benliği sürdürmüş olan eski yegane dillerdendir ve bu dil çok uzun zamandır çok sayıda insan tarafından kullanılmıştır.

Kırım Tatar Türkçesi
Kırım Tatar Türkçesi veya Kırım Tatarca (Qırımtatarca), Kuzeybatı Türkçesi lehçelerindendir. Ana unsurlarını
Kıpçak lehçesinden almış başka lehçelerle de etkileşimde bulunmuştur.
Osmanlı Devleti ile olan sıkı ilişkileri olan Kırım Hanlarının ve ileri gelenlerinin genellikle İstanbul’da eğitim almaları Oğuz lehçesinin etkilerini getirmiştir. Gaspıralı ’nın çalışmaları ile bu etkiler iyice yerleşmiştir. Rus idaresine girilmesi ile de Rusça ’dan etkilenmiştir. Ayrıca sürgün zamanından dolayı Özbek lehçesi etkileri de görülmüştür.

Kırım Tatar Ağızları :
Yalıboyu ağzı
Ortayolaq (Bahçesaray) ağzı
Çöl (Kuzey) ağzı

Yalıboyu ağzı:
Yalıboyu ibaresi Kırım’ın güneyinde Karadeniz kıyısında kalan ve dağlardan dolayı da iç kesimlerle irtibatı daha az olan bölgeyi ifade etmektedir. Bu bölgede yer alan Sudak ve başka bazı kaleler Kırım Hanlığı topraklarında olmasına rağmen doğrudan İstanbul (Osmanlı) tarafından yönetilmekteydi. Bu nedenle Anadolu’da yaşayan pek çok insan memuriyet, askerlik ve çeşitli geçim vasıtaları temini amacıyla bu bölgeye
yerleşmişlerdir. Ayrıca deniz yoluyla doğrudan Osmanlı limanlarıyla bağlantılı olmaları nedeni ile de önemli bir etkileşim olmuştur. Tüm bunların sonucunda ortaya çıkan Yalıboyu ağzı, Anadolu Türkçesine oldukça yakın özellikler göstermiştir. Bir anlamda Anadolu Türkçesinin bir ağzıdır denilebilir.
Bahçesaray ağzı:
Bir yandan Kıpçak özellikleri taşırken bir yandan da gerek gramer gerekse kelime hazinesi bakımından Oğuz lehçesi özelliklerini de oldukça fazla barındıran bir geçiş şivesidir. Anadolu Türkçesi konuşan insanlar
tarafından küçük bir çabayla anlaşılabilir. Kabul edilen edebi dil Bahçesaray ağzıdır ve mahalli lehçede yazılmayan eserlerin çoğu bu şiveyle kaleme alınmaktadır.
Çöl ağzı:
Kırım’ın kuzeyinde kalan bozkır bölgesinde yaşayan halkın konuştuğu dildir. Tamamen Kıpçak
özellikler taşır. Nogay ve Kazak lehçelerine yakındır ve Türkiye Türkçesi konuşan insanlar tarafından anlaşılması daha zordur.

Tatarca Konuşulan Ülkeler
Türkiye
Kırım / Ukrayna (Rusya)
Özbekistan
Romanya
Rusya
Bulgaristan
Kazakistan
Kırgızistan
Amerika Birleşik Devletleri
Almanya

Ayrıca son olaylarda yaşanan Rusya tarafından Kırım işgalinde çok sayıda Kırımlı soydaşlarımız mağdur olmuş ve her zaman olduğu gibi yine soykırımlara uğramıştır. Biz de buna dikkat çekmek için aşağıdaki fotoğrafı seçtik.

tatar soykırımı

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>