Kira Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

kontrat Kira Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Her kiracı yeni bir ev kiraladığında kira sözleşmesi yapmak zorundadır. Esas itibarıyla kiralayan tarafından sürekli, herhangi bir şart aranmaksızın ve herhangi bir nedene ihtiyaç duyulmaksızın kira sözleşmesinin feshi mümkündür. Ancak kiracı her halükarda fesih nedenini kiralayandan yazılı olarak talep edebilir.

Kiracı feshin eline geçmesinden itibaren 30 gün içerisinde itirazda bulunabilir.

Kiracı bu itirazında;

a) hakkın kötüye kullanıldığını

b) feshin geçersiz olduğunu ya da

c) kira sözleşmesinin uzatılması için talepte bulunabilir.

Konut kira sözleşmelerinde, kira sözleşmesinin uzatılması talebi azami 4 sene için ibraz edilir. Kira sözleşmesinin feshi kiracıyı ne kadar çok zor duruma düşürüyorsa verilen süre o kadar uzun olur.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>