Eğitim Dünyası

Kimyasal Bağlar Hakkında Detaylı Bilgiler

kimyasal bağ

İki atom yan yana geldiklerinde elektronlar her iki atomun çekirdek ve elektronlarının etkisi altına girerler. Bu karşılıklı etkileşimler sonunda Oktet kuralına uygun olarak elektronlar yeniden düzenlenir. Elektronların yeniden düzenlenmesi sırasında kimyasal bağlar meydana gelir.

1-) İyonik (elektrovalent) bağlar

2-)Kovalent bağlar

3-)Ko-ordinat (dative covalent bound) bağlar (aynı atomdan 2 e-arsındaki kovalent bağ=dipolar bağ)

4-)Hidrojen bağları

5-)Metalik bağlar

6-)Van der Waals kuvvetleri

İyonik Bağlar: Atomlar, elektron kazanarak ya da kaybederek iyon adı verilen yüklü parçacıkları oluştururlar. Zıt yüklü iyonlar arasındaki çekim kuvveti sonucu olarak da iyonik bağlar oluşur.

Kovalent Bağlar: Hidrojen molekülünde olduğu gibi metal olmayan elementler kendi aralarında yaptıkları bağlarda elektronları ortaklaşa kullanırlar.  Bu şekilde oluşan  bağlar kovalent bağlardır. Bir organik molekül, moleküldeki kovalent bağlara katılan atomların elektronegatifliklerine göre polar veya nonpolar (apolar) olabilir. Oktet kuralına göre, biyokimyada sık rastlayacağımız atomlardan hidrojen bir, oksijen iki, azot üç, karbon ise dört kovalent bağ yapabilmektedir.  Oktet kuralının istisnaları da vardır. Bu elementler değerlik orbitallerinde sekizden fazla elektron bulundurabilirler ve bu nedenle dörtten fazla bağ oluşabilir. Bir sp3 orbitaliyle bir 1s orbitalinin örtüşmesiyle oluşan moleküler orbitalden bir sigma (s) bağı meydana gelir. Metandaki ve etandaki gibi tek bağların hepsi sigma bağlarıdır. Sp2 orbitaller, moleküler orbital haline dönüştüklerinde iki farklı tip bağ oluştururlar. Böylece s bağı ve p bağından oluşan, çift bağlar diye isimlendirilen bağlar meydana gelir. 2S orbitali ve üç 2p orbitalinden yalnızca birini kapsayan hibridizasyon sp  hibridizasyon olarak tanımlanır.

Koordine Kovalent Bağlar: Bazı kovalent bağlar , bağı yapan atomlardan yalnız bir tanesinin verdiği iki elektronun ortaklaşa kullanılmasıyla ile oluşur. Bu tür bağlara koordine kovalent bağlar denir.

Hidrojen Bağları: Hidrojen bağları, aynı cins moleküller arasında, farklı cins moleküller arasında, bir molekül içinde oluşabilir. Hidrojen bağlarında, hidrojen atomu donörleri (vericileri) diye bilinen -OH, -NH, -SH gruplarının hidrojen atomları O, N, S gibi akseptör ( alıcı) atomların serbest elektronları ile etkileşirler.

kovalent bağ

Metalik Bağlar: Metalik kristaldeki atomları bir arada tutan bağlara metalik bağ denir. Pozitif iyonlar topululuğu olarak düşünülebilir.

Van der Waals Kuvvetleri:  Dipol-dipol etkileşimidir.  Elektriksel çekim kuvvetlerinin etkisi ile birbirlerine yaklaşan iki atom,   birbirlerine göre en kararlı oldukları uzaklıkta bağ oluştururlar.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>