Eğitim Dünyası

Kimyada Fonksiyonel Gruplar Hakkında Bilgi

fonksiyonel gruplar

 

Fonksiyonel gruplar, bir organik moleküle spesifik kimyasal özelliklerini veren atom veya atom gruplarıdırlar. Bir organik molekülün yapısına fonksiyonel grupların ilavesi ile reaktivite sağlanır. Fonksiyonel gruplar bir molekülün fonksiyonu belirler. Daha komplike fonksiyonel gruplar C veya H (heteroatomlar) dışında diğer elementleri içerir. Bir moleküldeki fonksiyonel gruplar doymuş (alkoller, eterler, aminler) veya doymamış (karboksilik asidler, esterler, amidler) olabilir. R simgesi genellikle alkil gruplarını simgeler.

Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar:

Aldehit,  Keton,  Karboksilik asit,  Ester, Amide, Alkol, Alken, Alkol, Eter, Amine ve Haloalkan (Halojen+alkan)

Hidrokarbonlar:

  • Karbon bileşikleri ile ilgili çalışmalar organik kimyanın konusudur.
  • Biyolojik sistemlerde organik kimya ile ilgili yürütülen çalışmalar ise biyokimyanın konusudur.
  • Organik bileşiklerin çoğunluğu karbon ve hidrojenden oluşur.
  • Hidrokarbonlar sadece C ve H içeren moleküllerdir.
  • Dört tip hidrokarbon bulunmaktadır:

–Alkanlar (hepsi s bağlı, p bağları yok);

–Alkenler (s ve p bağlarının bir karışımı fakat üçlü bağ bulunmamakta);

–Alkinler (çoğu üçlü bağ taşımakta);

–Aromatik hidrokarbonlar (tek ve çift bağları bulunan halka yapıları).

Alkanlar:  Zincirde bulunan C atomlarının sayısına göre alkanların isimlendirmesi değişmektedir. Molar kütleleri arttıkça kaynama noktaları hafif artış gösterir. Normal basınç altında metan’dan butan’a kadar gazdırlar. Pentan-dekan arası normal basınç altında sıvıdır. Bir alkandaki her karbonda 4 tek bağ bulunur. Bu tabloda, her üye sadece bir CH2 (metilen) ünitesi ile farklılık gösterir. Bu tür serilere homolog seri denilmektedir.

İzomerlik:  Zincirde bulunan C atomlarının sayısına göre alkanların isimlendirmesi değişmektedir. Molar kütleleri arttıkça kaynama noktaları hafif artış gösterir. Normal basınç altında metan’dan butan’a kadar gazdırlar. Pentan-dekan arası normal basınç altında sıvıdır. Bir alkandaki her karbonda 4 tek bağ bulunur. Bu tabloda, her üye sadece bir CH2 (metilen) ünitesi ile farklılık gösterir. Bu tür serilere homolog seri denilmektedir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>