Kesirlerde Dört İşlem

kesirler12 Kesirlerde Dört İşlem

KESİRLERDE DÖRT İŞLEM

TOPLAMA İŞLEMİ :

Paydaları eşit kesirler toplanırken; paylar toplanır paya yazılır, payda aynen yazılır. (Tam sayı varsa, tam sayılar toplanır ve tam kısmına yazılır.)

Örneğin, 4/8 + 2/8 = (4+2)/8 = 6/8

ÇARPMA İŞLEMİ:

*Paydalar eşitlenmez.
*Tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir.
*Tam sayıların paydası ?1? olarak yazılır.
*Paylar pay ile çarpılır ve paya yazılır. Paydalar çarpılır, paya yazılır.
*Sadeleştirme varsa yapılır. Önceden sadeleştirme yapılırsa, işlem daha kolay yapılır.
*Sonuç bileşik kesir ise tam sayılı kesre çevrilir.
1 2
Örnek: 3 1 x 4 = 7 x 4 =2
2 7 1 2 7 1

ÇARPMA İŞLEMİNDE ?O? ve ?1? SAYISI

Aşağıdaki çarpma işlemlerini inceleyelim.

2 x 0 = 2×0 = 0 ve 0 x 2 = 0 x 2 = 2
8 8 8 8 8 8

O halde 2 x 0 = 0 x 2 olur.

* Bir kesir sayısının ?0? ile çarpımı, sıfıra eşittir.

Aşağıdaki kesir sayılarının ?1? ile çarpımını inceleyelim.

4 x 1 = 4 ve 1 x 4 = 4
6 6 6 6
O halde 1 x 4 = 4 x 1 yazılabilir.
6 6

*Bir kesir sayısının ?1? ile çarpımı kendisine eşittir.

BÖLME İŞLEMİ:

*Paydalar eşitlenmez.
*Tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir.
*Pay ve payda arasında sadeleştirme gerekiyorsa yapılır.
*Tam sayılar paydası ?1? olarak yazılır.
*Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilerek yazılır ve bölme işlemi çarpı olarak değiştirilir.
*Paylar çarpılır paya, paydalar çarpılır paydaya yazılır.
4
Örnek: 4 4 : 6 = 24 : 6 = 24 x 8 = 32

ras2 Kesirlerde Dört İşlem

   

Görüşler

 1. Melda soyar

  Cevapla

 2. kevser bildik

  Cevapla

 3. cerenirem karatepe

  Cevapla

 4. hatice erkan

  Cevapla

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>