Karınca ve Kanuni Sultan Süleyman Kısa Bir Anı

%name Karınca ve Kanuni Sultan Süleyman Kısa Bir Anı

Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı sarayında ağaçların dibinde çokça görülen karıncaları imha etmek için kireç kullanılması yönünde bir tavsiye alır. Acaba bu uygun olur mu diye, kendisi de önemli bir şair olan Kanuni, bir beyit ile sorar dönemin şeyhülislamı Zenbilli Ali Efendiye:

Dırahtı ger(meyve ağaçlarını) sarmış olsa karınca,
Zarar var mı karıncayı kırınca?

Şeyhülislam cevabı yine şiirle verir:
Yarın Hakkın divanına varınca,
Süleymandan hakkın alır karınca.
%name Karınca ve Kanuni Sultan Süleyman Kısa Bir Anı

?Kalpler ancak Allah?ı anmakla huzur bulur?
(Ra?d 28)

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>