Sağlık Köşesi

Kardiyomyopati Hakkında Bilgi

(Yukarıdaki resim dilate kardiyomyopatiye aittir.)

Kalp ağırlığı veya ventrikül kalınlıklarında artış= Hipertrofi

Boşlukların genişlemesi=Dilatasyon

Hipertrofi ve/veya dilatasyona bağlı kalp ağırlığı veya boyutunda artış = Kardiyomegali

KARDİYOMYOPATİ

Farklı etiyoloji aynı morfolojiye sahip çeşitleri vardır. Tanı endomyokardial biyopsi ile konur.  Klinik, fonksiyonel ve patolojik paternler:
•Dilate kardiyomyopati (%90)
•Hipertrofik kardiyomyopati
•Restriktif kardiyomiyopati (en nadir)

Dilate Kardiyomyopati: Kas hücreleri (miyositler) hipertrofiktir, Nukleuslar irileşmiş ve Farklı kesit çaplarına sahiptirler. İntersitisyel ve endokardiyal fibrozis mevcuttur.

Hipertrofik Kardiyomyopati: Septum kası sol ventrikül çıkışını daraltıyor. Sol ventrikül kavitesi şekil olarak “muz- benzeri” görünümdedir.Sol atrium dilatedir. Ventrikül sistolünde ön mitral kapakçığın septumla temasına bağlı olarak endokard kalın (mural plak) ve ön mitral kapakçık kalındır. Belirgin miyosit hipertrofisi mevcuttur. Transvers miyosit çapı genişlemiştir (Normalde 15 μm). Miyofibril düzensizliği olur. Miyofibril düzensizliği ve intersitisyel fibrozis görülür.

Restriktif Kardiyomyopati: Ventrikül kompliansında primer azalmaya bağlı diastolde ventriküllerin dolamaması ile karakterlidir. Ventrikülün kontraktil (sistolik) fonksiyonu normaldir. Miyokard biyopsisinde sarkoidoza ait granülom yapıları ve dev hücreleri görülür.

Aşağıdaki resim sağ ventrikül displazisine ait materyaldir.

 

Aşağıdaki resim hipertrofik kardiyomyopati olan bir patolojik materyaldir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>