Sağlık Köşesi

Karaciğer Hastalıkları Hakkında Bilgi

Karaciğer anatomisi

Karaciğer Hastalıkları Hakkında Bilgi

Karaciğerdeki morfolojik değişikliklerin anlaşılması için, mikroanatomik yapının anımsanması gerekir. Lobül modeli ve Asinus modeli olmak üzere 2 model vardır.

Periportal hepatositler ile inflamasyonlu portal alan arasında (interface hepatiti) hücre ölümü yani apoptozis gerçekleşir.  Makroveziküler steatoziste: hepatosit çekirdeği yağ vakuolü tarafından bir kenara itilmiştir.  Makroveziküler steatozis mikrovakuoler varyantta: küçük vakuoller ile çevrili çekirdek ortada yer alır.  Mikroveziküler steatoziste: küçük köpüksü veziküller çevrili çekirdek ortada yer alır.  Fibrozisin karaciğerin çeşitli bölgelerini birleştirmesi: köprüleşme fibrozisi olarak isimlendirilir.  Parankimde rejenere olan hepatositlerden oluşan nodüller ve bunları çevreleyen fibrotik bantlarla karakter, sirozda görülür. HBV hepatitinde patolojik materyalden buzlu cam görüntüsü elde edilir. HCV hepatitinde ise safra yolu epitelinde inflamasyon, portal alanlarda lenfosit kümeleri veya lenfoid folliküllerin bulunması ve makroveziküler yağlı değişiklik görülür.

Karaciğer Şistozomiyazisinde; Karaciğerde portal alanlarda eozinofillerden zengin bir yangısal hücre infiltrasyonu, daha sonra yumurtaların etrafında eozinofilden zengin granülomlar görülür.  Yumurtalar (oklar): 70- 160 μm çaplı, dejenere veya kalsifiye görülürler. Karaciğer amibiazisindeyse; KC sağ lobu daha çok portal ven kanı aldığı için daha çok tutulur. Genellikle multipldir. Entamoeba hystolitica’ya bağlı amip absesidir. Etrafında fibröz doku halkası bulunmayan, ortası sıvı kıvaamında soluk nekrotik karaciğer dokusu nodülleri olarak izlenir.  Mikroskopik olarak sinüzoidlerde amip trofozoidleri izlenir.

E. granulosis’in kistleri tipik olarak tek, üniloküler ve sferiktir. Çapları 35 cm’ye kadar ulaşabilir ve sağ lobu tercih ederler. Kist içindeki veziküller tipiktir. Canlı kistler mikroskopik olarak ince germinal membran, kütiküler tabaka ve onların içindeki skolekslerden oluşur. Skoleksler erişkin parazitin erken dönemdeki kafasını temsil eder ve diagnostiktir.

E. multilocularis’in kistleri daha farklı büyür ve gelişir. Germinal membran çevre dokuları invaze eden ve uzak bölgelere yayılan küçük veziküller oluşturur ve multiloküler fibrotik bir kitle yapar . Bu büyüme paterni yanlışlıkla malign bir tümör izlenimi verebilir.

Fasciola Hepatica barsak duvarına penetre olup periton kavitesini ve karaciğer kapsülünü aşarak safra yollarına yerleşir.

Alkolik yağlı karaciğer

Alkolik yağlı karaciğer;  Hepatositlerde Steatozis ve yangısal hücre infiltrasyonu olur. Alkoliklerde yağlanma nedeniyle karaciğerin ağırlığı 3-4 kilograma çıkabilir. Patolojide Mallory cisimleri görülür.

Alfa-1 Antitripsin Eksikliği

Özellikle periportal hepatositlerde, periodik asit-Schiff (PAS) boyası ile kırmızı boyanan ve boyanması diastaz enzimi ile giderilemeyen (glikojen olmayan) globüller birikir.

Karaciğer içinde azalmış kan akımı (Kronik venöz konjesyon):  Hindistancevizi karaciğer: Parankimin sentrlobüler bölgelerindeki konjesyona bağlı hiperemik görünüm oluşur.

Hepatik venöz akım tıkanması: Hepatik ven trombozu(= Budd-Chiari sendromu): Hepatik venlerin tıkanmasının yaygınlığına bağlı değişen derecede konjesyondur.

Sirotik karaciğer kesit yüzeyi çok sayıda farklı büyüklüklerde nodül içerir.

Biliyer atrezili bir çocukta gelişmekte olan biliyer siroz : Safra birikimine bağlı karaciğer yeşil renkte ve yer yer safra kitleler halinde birikmiş olarak görünür.

Primer Sklerozan Kolanjit: Büyük portal alanlarda lenfositik infiltrasyon ve safra kanalları etrafında konsentrik lameller halinde periduktal fibrozis görülür.

KARACİĞERİN TÜMÖRLERİ VE TÜMÖRE BENZER LEZYONLARI

Fokal Nodüler Hiperplazi: Makroskopi: Keskin sınırlı ama belirgin kapsülü olmayan bir nodül. Çevre dokudan daha açık renkli bazen de sarı renktedir. Ortasında krem-beyaz renkli yıldızsı nedbe bulunur.

Hepatosellüler adenom: Kapsül altında yerleşim gösteren sarı-turuncu renkli, iyi sınırlı kitle halinde izlenir, içinde kanama alanları olabilir. Mikroskopi: normal hepatosite benzeyen hücrelerden oluşur. Hücre kordonları normal karaciğerden kalındır. Hücre ve nukleus boyutları çeşitlilik gösterir. Normal KC’den farklı olarak portal alan içermez. Malign tümörlerdeki mikroskopik atipi kriterleri yoktur.

HEPATOSELLÜLER KARSİNOM SINIFLAMASI

  • Küçük hepatosellüler karsinom: (<2 cm)

–Belli belirsiz nodüler küçük HSK (Erken HSK) (%31)

–Nodüler tip küçük HSK (%69)

  • İleri hepatosellüler karsinom

İLERİ HEPATOSELLÜLER KARSİNOM (>2 CM):  Kesit yüzeyi: sarı-beyaz renkte, bazen safra varlığı nedeniyle yeşilimsi renkte, kanama yada nekroz alanları içerebilir.

Makroskopik Eggel sınıflaması

Nodüler Tip :Ünifokal : tek bir büyük kitle ve Multifokal: Farklı büyüklüklerde çok sayıda odak

Masif Tip:

Diffüz İnfiltratif Tip: Tüm karaciğerde veya bir lobun tamamında çok sayıda küçük nodüllerin diffüz proliferasyonu

Hepatosellüler Karsinom- Masif tip: Tüm bir lobu kaplayan, sınırları düzensiz tek ve büyük kitle vardır. Satellit nodüller olabilir. Nodüler tip de çok büyür ve tüm bir lobu kaplarsa masif tip haline dönüşür. Nonsirotik karaciğerden köken alırlar.

Hepatosellüler Karsinom- Diffüz (infiltratif) tip: Tüm karaciğerde veya bir lobun tamamında çok sayıda küçük nodüllerin diffüz proliferasyonu görülür. Sirozla birlikte görüldüğünden makroskobik olarak tanınması güç olabilir.

Hepatosellüler Karsinom

Mikroskopi: Hepatositleri taklit eden, diziler ve kordonlar oluşturan hücrelerdir. Tümör hücreleri ne kadar çok normal hepatositlere benzerse o kadar iyi diferansiye kabul edilir. Hepatosite benzerliğin bir göstergesi hücreler arasındaki kanalikül benzeri yapılarda safradır.

Hepatosellüler karsinomun Fibrolamellar varyantı: Klasik HCC ler gibi siroz zemininden gelişmez. Genellikle iyi sınırlıdır. Tam veya tam olmayan psödokapsül içerir. Kesit yüzü , çevre dokudan daha kabarıktır, fokal olarak safra ile boyanmış alanlar ve bazen FNH yi anımsatan yıldızsı santral skar dokusu içerir.

HEPATOBLASTOM:  Çocukluk çağının malign hepatosellüler tümörüdür. Embryoner ve fetal karaciğer hücrelerini taklit etmeye çalışır. Hem epitelyal hem de mezankimal (bağ dokusu,kemik, kıkırdak) komponentleri olabilir. Tipleri: Epitelyal (fetal, embryoner), Mezankimal ve Mikst tiptir.

KOLANJİYOKARSİNOM:  Mikroskopik olarak safra duktuslarını taklit etmeye çalışan adenokarsinom morfolojisine sahiptir. Malign tümörlerin karakteristik atipi kriterlerini taşır. Anatomik lokalizasyonu ne olursa olsun adenokarsinom morfolojisindedir. Malign epitelyal hücreler: tübüller veya adenoid yapılar, bazen de küme, solid kordonlar veya papiller yapılar oluşturur. Tipik fibröz (desmoplastik) bir stromadır. Mukus yapımı biliyer diferansiasyonun göstergesi tanı için gereklidir.

Karaciğer amibiazisi

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>