Sağlık Köşesi

Kan Grupları ve Hastalıkları Hakkında Bilgi

immunizasyon

Kan Grupları ve Hastalıkları Hakkında Bilgi

O grubu bireyler diğer kan grubuna sahip kişilerle karşılaştırıldığında; skuamöz hücreli kanserler %14, bazosellüler kanserler %4 daha az görülür. Pankreas kanserine yakalanma riskleri de daha azdır. B antijenik yapı over kanser riskini arttırır.  Mide kanserleri A grubunda yaygın iken O grubunda daha azdır. Sivrisineklerin tercih ettikleri kan grupları en çok O grubudur, 2. sırada A grubunu tercih ederler.

Eritroblastosis fetalis (Yeni doğanın hemolitik hastalığı)

Anne Rh (-) ve baba Rh (+) ise bebeğin babadan Rh faktörünü alması durumunda, annede Rh faktörüne karşı anti-Rh gelişimine yol açar. Plasenta yoluyla bebeğe geçen antikorlar bebeğin eritrositlerini aglütine ederler. İlk hamilelikte anne bebeğe zarar verecek düzeyde antikor yapmaz. Sonraki hamileliklerde ise hastalığın görülme sıklığı giderek artar.

Plasenta yoluyla geçen antikorlar fetusun eritositlerini aglütine ederler. Eritrositler hemolize uğrar ve hemoglobin açığa çıkar. Hemoglobinin yıkımı sonucu bilirubin artar. Kanda artan bilirubin sinir hücrelerine zarar verir (Kernikterus). Safra pigmentleri normalde kan-beyin bariyerini aşamaz, ancak fetusta gelişme tamamlandığı için beyin dokusuna geçerek özellikle bazal gangliada birikirler. Birikim sonucu kalıcı hasar ortaya çıkar, motor ve mental gelişim bozulur.

Bebeğin hematopoetik dokuları azalan eritrositleri yerine koymak için aşırı çalışır. Bu nedenle bebeklerde karaciğer ve dalak büyür (hepatosplenomegali), anemi ve kanda iri nükleuslu blastik hücreler görülür.  Eritroblastosis tedavisinde yeni doğanın kanı Rh (-) kan ile değiştirilir. Bu işlem Rh (+) kanı uzaklaştırdığı gibi kan bilirubin düzeyini de düşürerek kernikterusu önler.

RhoGam ile immunizasyon

IgG anti-D(anti-Rho) içerir.  Anti-D içeren insan plazmasından elde edilir. Rh (-) bireylerde Rh (+) eritrositlere karşı reaksiyon gelişimini önler. Mekanizma: Rh antijenine sahip eritrositleri kaplayarak immun yanıta yol açmalarını engellediği düşünülüyor.  Rh (+) bebek doğurma olasılığı olan Rh (-) bir kadına gebeliğinin 28. haftasında ve doğumdan sonra 72 saat içinde İ.M. yapılır.Rh (-) bir kişiye Rh (+) kan transfüzyonu durumunda da ilk 72 saat içinde yapılması immun reaksiyonu önler.

Kan transfüzyonu

Kan transfüzyonu, tam kan veya kan bileşenlerinden birinin (hücre veya plazma) yerine konmasıdır. Günümüz transfüzyon 3 tipte yapılmaktadır; Allojenik (Homolog) Kan Transfüzyonu: Aynı türün bireyleri arasında yapılır. Otolog Kan Transfüzyonu: Bireyin kendi kanının transfüzyonudur. Kan Ürünleri: Hastaya eritrosit, lökosit, trombosit konsantreleri ve taze plazma gibi kan ürünlerinin verilmesidir.

İlk denemeler hayvanlar arasında yapılmıştır. 1665 yılında Oxford’ da köpekten köpeğe trasfüzyon denenmiştir. 1667 yılında Paris’ de Dr. Jean Denis kuzudan insana kan naklini gerçekleştirmiş. Hemolitik reaksiyon geliştiği halde hasta yaşamıştır. 18. yüzyılda kan nakli denemeleri uzunca bir süre yasaklanmıştır. İnsandan insana ilk nakil James Blundell tarafından 1818’ de gerçekleştirlmiştir. Kan gruplarının keşfi ile bilimsel ve güvenli transfüzyon çalışmaları hızlanmıştır.

Transfüzyon reaksiyonları

Transfüzyon sırasında veya sonrasında;

  • Bakteriyel kontaminasyona bağlı infeksiyon
  • Ateş
  • Allerjik reaksiyon

Kan uyuşmazlığına bağlı gelişen transfüzyon reaksiyonları:

  • Hemoliz ile gelişen akut hemolitik reaksiyon (eritrosit hasarı): Antijen- antikor birleşmesi kompleman sisteminin aktivasyonuna yol açarak eritrositlerin yıkımına (hemolize) neden olur.
  • Akut böbrek yetmezliği (En ölümcül): 3 nedeni vardır.

1) Ag-Ab yanıt hemolize yol açar, salınan toksik maddeler renal vazokonstrüksiyona yol açar.

2) Toksik maddeler, immun yanıt ve eritrosit kaybına bağlı şok.

3) Hemoliz sonucu açığa çıkan fazla miktardaki serbest hemoglobini bağlayabilecek haptoglubülin bulunmadığından hemoglubulin böbrek tübüllerine sızar. Tübüllerde tıkanmaya neden olur.

Çapraz Test (Cross Matching)

Alıcı ve verici kanlarındaki subgrup uyuşmazlığını araştırmak için yapılır.  Bunun için alıcının ve vericinin kanları alınır, plazmaları ve eritrositleri ayrılır. Aglütinasyonun olması alıcı ve verici kanları arasında uyuşmazlık olduğunu gösterir. Bu durumda transfüzyon yapılamaz.

1870’ lerde bir kan nakli

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>