Eğitim Dünyası

Kalp Siklusu ve Kalp Seslerinin Oluşması

Kalp Siklusu

Kalp Siklusu ve Kalp Seslerinin Oluşması

Kalp siklusu SA düğümden çıkan bir impulsun kalp kasında yayılması sonucunda oluşan bir sistolü ve bunu takip eden diyastolü kapsamaktadır.
Atriumların ve ventriküllerin her ikisininde diyastolde olduğu faz siklusun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde sistemik ve pulmoner dolaşımdan gelen kan her iki atriuma dolmakta buradanda trikuspid ve bikuspid kapakları geçerek pasif olarak ventriküllere dolmaktadır. Atriumlara gelen kanın % 70 i bu şekilde pasif olarak ventriküllere geçtikten sonra, SA dan çıkan bir impulsun başlattığı atrium sistolü, geri kalan % 30 kanın ventriküller
içine pompalanmasına neden olur. Kanın ventriküllere dolması ve impulsun ventrikül kasına ulaşması ventriküllerin sistolünü başlatır. Ventriküler sistolün başlangıcında trikuspid ve bikuspid kapaklar kapanarak kanın atriumlara geri kaçması engellenir ve birinci kalp sesi oluşur. Sistolün devamı ile aort ve pulmoner arter ağzında bulunan semilunar kapaklar açılır ve ventriküller içindeki kan aort ve arteria pulmonalis içine fırlatılır. Ventrikül sistolünü ventrikül diyastolü takip eder. Ventriküllerin gevşemesi, ventrikül içindeki basıncı aort ve pulmoner arter içindeki basınca kıyasla, düşürür. Bu durum aort ve pulmoner arter içindeki kanın bir miktar ventriküllere doğru çekilmesiyle semilunar kapakların kapanmasına neden olur. Semilunar kapakların kapanması ikinci kalp sesini oluşturur. Böylece bir siklus sona erer, kanın atriumlara dolması ile ikinci bir siklus başlar.

KALBİN ÇALIŞMASININ OTONOM SİNİRLERLE KONTROLÜ

Kalbe parasempatik uyarıyı getiren sinir nervus vagus tur. Parasempatik uyarının artması, kalp hızını ve kalbin kasılma gücünü azaltır. Sempatik uyarıda ise kalp hızı ve kasılma gücü artar. Bu etkilerin ortaya çıkmasından sorumlu olan nörotransmitterler asetilkolin ve norepinefrindir.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>