Sağlık Köşesi

Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının Düzenlenmesi

Kardiovasküler Sistemin Düzenlenmesi

Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının Düzenlenmesi

Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının düzenlenmesinde İntrensek ve Ekstrensek Faktörler

Kalbin Çalışmasını Düzenleyen Faktörler:

1-  İntrensek kontrol mekanizmaları

**Heterometrik otoregülasyon : kas lifinin boyu değişerek (Starling yasası)

**Homeometrik otoregülasyon : kas lifinin boyu değişmeden (frekans artar)

2- Ekstrensek kontrol mekanizmaları

**Sinirsel : Parasempatik (kardioinhibitör sistem) , vagus Sempatik sinirler (kardioakseleratör sistem) 1-5 Torakal

**Hormonal: Epinefrin, Asetilkolin

**Kimyasal: Ca++, K+, Na+, Asidoz, Alkaloz

Starling Kanunu: Kalp kasının gerimi arttığında troponin C nin Ca2+ a bağlanma afinitesi artmaktadır.

Kalbin Sinirsel Kontrolü
Kalp çalışması serebrum, hipotalamus, medülla oblongata, ve otonom sinir sistemi tarafından farklı seviyelerde düzenlenir. Otonom sinir sisteminin kalp üzerindeki etkileri düzenleyici tarzdadır, kalp çalışmasını hızlandırıcı yada yavaşlatır ve kalp atımlarının oluşması için gerekli değildir (Örneğin vücuttan çıkartılan bir kalbin dış ortamda çalışmasına devam etmesi). Ana kontrol merkezi medülla oblongatada bulunmaktadır. Bu merkez serebrum ve hipotalamustan vücut ısısı, duygular, düşünceler ve stres hakkında duyusal inputlar aldığı gibi aortik arkus duvarından ve karotid arter sinüslerinde bulunan baroreseptör ve kemoreseptölerden de duyusal inputlar alır.

Medülla oblongatanın üst bölümü kardiyo akseleratör veya kardiyak hızlandırıcı merkez alt bölümü ise kardio inhibitör ve kardiyak yavaşlatıcı merkez olarak isimlendirilir. İkisi birlikte kardiyo regülatuvar merkez olarak isimlendirilir.

Vazomotor merkez: Bilateral olarak medullanın retiküler maddesinde ve ponsun 1/3 alt bölgesinde

OTONOM SİNİR SİSTEMİNİN KVS ÜZERİNE ETKİLERİ: Otonom Sinir sistemi kardiyo vasküler sistemin bileşenlerinin neredeyse tamamının fonksiyonunu düzenler. Kalbin basınç oluşturma yetisini ve bunu hangi sıklıkla yapacağını düzenler. Venlerin ve arteriollerin fonksiyonunu değiştirerek dolaşımdaki akışın dağılımını düzenler. Bu düzenlemeyi, dolaşım sisteminin kritik noktalarındaki kemoreseptörlerle kanın kimyasal bileşimini ve baroreseptörlerle kanın basıncını sürekli izleyerek yapar.

Sempatik etkinin kalp üzerine 3 pozitif etkisi vardır: pozitif kronotrop;   (­HR), positif dromotrop;   (­CV), positif inotrop ;  (­MCF).

Parasempatik Etki

Parasempatik kontrol vagus siniri ile gerçekleştirlir. Vagal sinir uçları kardiyoinhibitör merkezden köken alır vagus siniri aracılığıyla direkt olarak kalbin SA ve AV nodlarına gider, asetilkolinin (Ach) salınımına yol açar. Ach SA nodunun ritmini ve uyarıların ventriküllere geçişini yavaşlatır. Kalp üzerine 3 negatif etkisi vardır: negatif kronotrop;  (¯HR), negatif dromotrop;  (¯CV) ve negatif inotrop;  (¯MCF).

 

Otonom Sinirlerin Kalp Üzerine Etkileri:

Etki yeri Sempatik Sinirler Parasempatik sinirler
SA Düğüm  Kalp Hızı artar

pozitif kronotropi

Kalp Hızı azalır

negatif kronotropi

AV Düğüm İleti Hızı artar

pozitif dromotropi

  İleti Hızı azalır

negatif dromotropi

Atrium Kası Kontraktilite artar pozitif inotropi  Kontraktilite azalır negatif inotropi
Ventrikül Kası Kontraktilite artar pozitif inotropi Kontraktilite azalır (çok az etki)

negatif inotropi

Ekstrensel Hormonal Mekanizmalar:  Kimyasal transmiterler sinir sistemi tarafından kalp aktivitesini düzenlemek için kullanılırlar.

Adrenal medüllerhormonlar: Adrenal medüllanın sempatik stimülasyonu norepinefrin (NE) (%20) & epinefrin (%80) salınımına yol açar. NE başlıca tüm kan damarlarının kasılmasına ve kalp aktivitesinde artışa neden olur. Epinefrin de aynı etkilere sahiptir fakat aşağıdaki farklılıklara neden olur. Kardiak stimülasyon üzerine etkileri NE den daha büyüktür. NE ile karşılaştırıIdığında kan damarlarının düz kaslarını kasıcı etkisi daha zayıftır. NE daha çok periferik direnci ve kan basıncını arttırırken, epinefin kan basıncını daha az, kardiak outputu daha fazla arttırır.

KALBİ HIZLANDIRAN NEDENLER: Arterler, sol ventrikül ve pulmoner dolaşımda bulunan baroreseptörlerin Azalmış aktivitesi, Atrial germe reseptörlerinin Artmış aktivitesi, İnspirasyon, Heyecanlanma, Öfke, Birçok ağrılı uyaran, Hipoksi, Egzersiz, Norepinefrin, Epinefrin, Tiroid hormonlar, Yüksek ateş, Bainbridge refleksidir.

KALBİ YAVAŞLATAN NEDENLER: Arterler, sol ventrikül ve pulmoner dolaşımda bulunan baroreseptörlerin Artmış aktivitesi, Ekspirasyon, Korku, Trigeminal sinirdeki ağrı liflerinin Uyarılması, İntrakranial basıncın artması Cushing reflekstir.

Kardiovasküler refleksler

1- Geçici: Goltz refleksi (karın içi basınç artışı), Okulo kardiyak refleks, Labirent stimülasyonu ve Yutkunma (solunum durur, kalp hızlanır).

2- Sürekli: Baroreseptörler (Arkus aorta ve Sinüs karotikus) -> Kan basıncı artarsa bradikardi oluşur. Vagal Tonus (Asetilkolin etkisiyle K+geçirgenliği artışı) vagal tonus çocuk ve yaşlılarda azalır  erişkinde artar. Antreman Bradikardisi, Mayer kalp yasası ->Kan basıncı artarsa, kalp frekansı azalır. Bainbridge refleksi ->Sağ atriuma fazla kan gelirse -> kalbin frekansı artar (başlangıçta kalp hızı düşük ise etkin). Solunum aritmisi -> İnpirasyonda -> Kalp hızı artar. Ekspirasyonda -> Kalp hızı azalır.

  • Sino aortik baroreseptör refleks
  • Kardiopulmoner reseptör refleks
  • Arterial kemoreseptör refleks

Baroreseptör refleks: Baroreseptörler çoğunlukla carotid sinus & aortik yay duvarında bol olarak bulunur. Baroreseptörler basınç arttığında uyarılırlar ve vazomotor merkezin (tractus solitarius) duyarlı alanlarına uyarı gönderirler. Karotid baroreseptörlerdeki sinyaller Hering siniri üzerinden glosso-pharyngeal sinirle, aortik yaydaki baroreseptörlerdeki sinyaller vagus yoluyla iletilir. Baroreseptörler carotid sinus ve aortic  yayda gerim reseptörleri içerir.

Baroreseptör sinyaller tractus solitarius’a ulaştığı zaman, vazokonstriktör merkezi inhibe eder fakat vagal parasempatik merkezi uyarır. Bu, vazodilatasyon (ven & arteriol), ↓kalp hızı & kalbin kasılma kuvveti ↓ ile sonuçlanır. ↓ periferal direnç & ↓CO (kardiak output) neden olur böylece kan basıncı↓ (BP).

Kardiopulmoner refleks: Kardiopulmoner reseptörler: Esas olarak kalb inputlarını (venöz dönüş) gözler. Bu reseptörler kalbin doluşu ve kalbe gelen kan akımındaki artışa duyarlıdır. Volüm reseptörlerine benzerler ve kan volümünün düzenlenmesine yardım ederler. Bunlar başlıca mekano reseptörler olan venoatrial reseptörleri (düşük basınç reseptörleridir, venlerin açıldığı bileşkedeki atrium duvarlarında yer alır) ve ventriküler reseptörleri (bütün kalp boşluklarının duvarında yer alan reseptörler) içerirler. Kardiopulmoner refleks başlıca aşağıdaki 3 olayla sonuçlanır:

  • Kalp hızında artma sinus nodunda sempatik uyarılmaya bağlıdır (Bainbridge Refleks).
  • Böbreğin sempatik uyarılması aşırı idrar atılımını azaltır
  • Arka hipofize gelen uyarı ile ADH salınımı azalır ve aşırı idrar atılımı olur.

Kalp Atım Hızı: Çocuklar (6 – 15) 70 – 100 / dakika ve Yetişkinler (18 ve üzeri) 60 – 100 / dakika

Kalbin Starling Yasası

 

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>