Sağlık Köşesi

Kalp Kapaklarının Fonksiyonları ve Kalp Sesleri

Kalp Kapakları

Kalp Kapaklarının Fonksiyonları ve Kalp Sesleri

Kapakların Görevi: 
Kanın odacıklar içinde tek yönlü akışına yardımcı olur.  A-V kapaklar (Mitral – Triküspid) Sistolde kapanır, Ventrikül kasıldığında kanın atriyumlara geri dönmesini önler. Semilüner kapaklar (Aort – Pulmoner) Diyastolde (izometrik gevşeme) kapanır. Artere fırlatılan kanın diyastolde ventriküllere   dönüşünü engeller. Kapakların tümü pasif olarak kapanırlar.

 A-V Kapaklar: Çok hafiftir, özgül ağırlıkları kanın özgül ağırlığına çok yakındır. Bu yüzden kan akımındaki hafif yön değişikliklerine kolayca uyar.  Kan A-V deliklerinden geçerken A-V kapakların etrafında akım yönünün ters yönünde girdaplar meydana (Eddy Akımı) getirir. Bu akımlar kapakların arkasına doğru ilerleyerek onları kapatmaya zorlar.

 Semilüner Kapaklar: Sistol sonunda yüksek olan arter basınçları aniden kapanmasına neden olur
(A-V kapaklar yavaş). Açıklıkları dar; fırlatılma hızlı; mekanik aşınma fazla (A-V kapaklar geniş; yavaş). Korda tendinea yoktur (A-V kapaklarda +).

Papiller kasların görevi: Kapakların kapanmasına yardım etmezler. Ventrikül sistolü sırasında korda tendinea’yı gererek kapakların yapraklarını ventrikül içine doğru çekerek (A-V kapakların uygun şekilde kapanması) atriyumlara doğru aşırı esnemelerini engeller.

Kalp Sesleri

  1. Kalp Sesi: Sistolün ve izovolümetrik ventriküler kontraksiyonların başlamasıyla AV kapakların (mitral ve triküspit) kapanması sırasında oluşur. (Sistolik)
  2. Kalp sesi: Diastolün ve izovolümetrik ventriküler gevşemenin başlamasıyla pulmoner ve aort kapaklarının kapanması sırasında oluşur. (Diyastolik)
  3. Kalp sesi: Diyastolün 1/3 lük zaman diliminde kanın ventriküle hızla doluşu sırasında ortaya çıkar.
  4. Kalp sesi: Atriyum sistolü safhasında kanın ventriküller doluşu sırasında oluşur. (Atriyal)

1 ve 2. kalp sesleri steteskopla duyulur. 3. ve 4. kalp sesleri ise ancak fonokardiyografi ile duyulabilmektedir.

Her bir kalp döngüsü sırasında stetoskoptan normal olarak 2 ses işitilir. Ventrikül sistolünün başlaması ile mitral ve triküspit kapaklarının kapanmasının sebep olduğu pes ve biraz uzun olan ses birinci sestir. Ventrikül sistolünün bitiminden hemen sonra aortik ve pulmoner semilunar kapakların kapanmasının sebep olduğu daha kısa ve tiz olan ses ikinci sestir. Aort ya da pulmoner arterde diyastolik basınç yükselirse, emilüner kapakların sistol sonunda kapanması daha ani ve kuvvetli olur bu da  ikinci kalp sesinin daha şiddetli ve kısa duyulmasına neden olur. Aort ve pulmoner arter kapaklarının kapanması arasında geçen süre inspirasyonda genellikle daha uzayarak ikinci sesin çiftleşmesine yol açar;  ikinci kalp sesinin fizyolojik çiftleşmesi olarak isimlendirilir. Ventriküllerin hipertrofisi ya da atriyum basıncının yükselmesi; 3. ve 4. kalp seslerinin duyulması gallop ritmini yaratır. Kalp bloğunda, atriyum sistolünü ventrikül sistolü izlemediği zaman 4. kalp sesi açıkça duyulur.

Üfürümler (Murmur):

Kapakçığın normal olmayan kapanmasına, kapak aralığının daralmasına (stenozis, stenoz), atriyal veya ventriküler septumdaki defektlere bağlı atipik sestir.  Nedeni; artmış girdap (türbulan) akımıdır.

Mitral ve Aort Kapağı

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>