Kalp Kapak Hastalıkları Patolojisi

mitral stenoz Kalp Kapak Hastalıkları Patolojisi

Yukarıdaki resim mitral stenoza (daralmaya) aittir.

Romatizmal kalp hastalığına bağlı mitral stenoz: Kapakçıklarda diffüz kalınlaşma ve distorsiyon, komissürlerde füzyon (balık ağzı, düğme iliği deformitesi) görülür.

Romatizmal kalp hastalığında bağlı: Kapakçıklarda diffüz kalınlaşma ve distorsiyon, komissürlerde füzyon (balık ağzı, düğme iliği deformitesi) görülür.

Aşağıdaki resim Romatizmal kalp hastalığında oluşan durumları gösteren gerçek bir patolojik piestir. Aort kapağında kalınlaşma ve fibrozis, mitral kapakta kalınlaşma ve fibrosiz ile kalınlışıp kısalmış korda tendineaları resim üzerinde oklarla gösterilmiştir.

romatizmal kalp Kalp Kapak Hastalıkları Patolojisi

 

Senil kalsifik aort stenozu: Valsalva sinüslerinde kalsifiye kitleler vardır. Romatizmal aort stenozundan farklı olarak komissür füzyonu yoktur.

KONJENİTAL BİKÜSPİD AORT KAPAĞI STENOZU: İki kapakçık var. Aşağıdaki resimedeki okun olduğu yer ayrılma kusurunun olduğu bölgedir.

konjenital ayrılmama Kalp Kapak Hastalıkları Patolojisi

Mitral kapak prolapsusu: Kapakçığın sol atriuma değdiği yerde trombotik plaklar görülür. Yaprakçıkta balonlaşmalar ve kenarda mitral annulus kalsifikasyonu mevcuttur.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>