Eğitim Dünyası

Kalp İleti Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi

kalp ileti sistemi

Kalp İleti Sistemi Histolojisi Hakkında Bilgi

Sinir Uyartı ve İleti Demetleri

Ritmik kontraksiyonları üretir ve tüm myokardiyuma yayılımını sağlar. Hücreleri:

Sinoatriyal düğüm: Atrial kas hücrelerinden daha küçüktür. Daha az myofibril bulunur. İğ şekline dönüşmüştür. Kitle oluştururlar.

Atriyoventriküler Düğüm: SA düğüm hücrelerine benzerler. Sitoplazma uzantıları ağ oluşturacak şekilde her yöne uzanır.

Atriyoventriküler Demet (His Demeti): Distale doğru genişler ve dallanırlar.

Purkinje hücreleri: Hücreler daha büyüktür. Sitoplazmadaki  glikojen ve mitokondrileri artmış. Myofibriller azalmış. Ara bağlantıları düzensiz ve seçilemez. Ventrikül duvarına yayılırlar.

Kalp normalde dakikada 70 vuruş yapar. Sinoatrial düğüm, sağ atriumda ve v. cava superiorun açılma yerinde bulunur. Özelleşmiş nodal kalp kası hücreleri, kalp vurusunu sağlayan elektrik uyarısı veya impuls üreten ve ileten hücrelerdir. Buradan impuls atriumlara yayılır. Modifiye kalp kası hücrelerinin ikinci yeri atrioventriküler düğümdür. İleti, atrioventriküler band-His hüzmesi ile interventriküler septuma ilerler ve ritmik kontraksiyonlarla her iki ventrikülde kalp kasının düzenli kasılmalarını sağlar. Modifiye kas hücreleri ventrikül duvarlarında ve apeks bölgesinde Purkinje fibrillerini oluştururlar. Purkinje fibrilleri, subendokardial bağ dokusu içersinde yerleşmiş, modifiye hücrelerdir.

Atrioventriküler demet (His demeti): Purkinje hücreleri atrioventriküler demeti yaparlar. Kalbin fibröz halkası adı verilen ve atrioventriküler bölmeyi yapan kalp iskeletine penetre olan His hüzmesi iki kol veya fasiküle ayrılır. Her ikiside subendokardial tabaka içersinde ventrikül septumu boyunca kalbin apeks bölgesine yönelirler, ventrikül duvarlarında kalp kası hücreleri ile gap junctionlarla bağlantı kurarlar. Papiller kasların taban bölümüne gelince Purkinje fibrillerine ayrılırlar ve dağılırlar. Böylece ventriküler kontraksiyon uyarısı önce apekse doğru ilerler ve daha sonra kalp tabanına yönelir. Burada pulmoner ve aort kapakları ile kan ventrikülerden dışa atılır.

KALBİN İLETİCİ SİSTEMİ

Kalbin özelleşmiş iki iletici sistemi vardır:

1.Sinüs düğümü veya sinoatriyal (S-A) düğüm, kalp kasının ritmik biçimde kasılmalarını sağlayan impulsları oluşturur.

2. Özelleşmiş bir iletici sistem, impulsu S-A düğümden atriyoventriküler (A-V) düğüme ileten internodal yol; atriyal impulsun ventriküle varmadan önce geciktirildiği A-V düğüm; impulsu atriyumlardan ventriküllere ileten atriyoventriküler demet; ve impulsu ventriküllerin bütününe ileten sağ ve sol Purkinje lif demetleri.

Histolojik olarak , her kalp kası hücresi merkezinde bir çekirdek taşır ve interkalar diskler aracılığıyla birbirlerine bağlanırlar. Birbirine bağlı kalp kası hücreleri arasında yer alan interkalar disklerin uzunlamasına segmentlerinde oluklu bağlantı (gap junction)larin bulunması iyonların serbestçe yayılmasına ve aksiyon potansiyelinin hücreden hücreye hızla sıçramasına olanak verir. Oluklu bağlantılar interkalar disklerin enine bileşenini (fascia adherentes ve desmozomlar) by-pass ettiklerinden elektriksel direnç düşüktür.

Kalp kası lifleri ve Purkinje lifleri arasındaki farklar: Purkinje lifleri, interventriküler septumun her iki yanını döşeyen endokardiyumun altında uzanırlar Bunlar, kalp kası liflerinden ayırt edilebilirler, çünkü lifin periferinde yerleşmiş az sayıda myolifleri vardir ve çapları daha geniştir, ayrıca asetilkolinesteraz için pozitif reaksiyon verirler ve bol glikojen içerirler. Purkinje lifleri, kalp kası liflerinde olduğu gibi, çizgilidir ve birbiriyle, tipik olmayan, interkalar disklerle bağlanırlar.

Otonom sinir sistemi ile ilişkili kalbe gelen sinir yapıları :

1.) Sempatik sinir sistemi

2.) Parasempatik sinir sistemi

Perikardiyum ve epikardiyumda bulunan afferent(duyu) sinir hücreleri ve lifleridir. Otonom sinir sistemi hem sempatik ve hem de parasempatik sinirlerle ile kalbi innerve eder. Kalp tabanında geniş bir pleksus yaparlar. Sinoatrial ve atrioventriküler düğümlere yakın yerleşimli otonom ganglion hücreleri ve sinir lifleri bulunur. Otonom sinirler kalp atım uyarısı oluşturmazlar. Buna karşılık kalp kasının ritmini etkilerler. Parasempatik (vagal) uyarıları kalp vurusunu yavaşlatırken, sempatik sinirler, uyarıların ritmini hızlandırır.

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>