Sağlık Köşesi

Kalp Döngüsü (Siklusu) Hakkında Bilgi

Kalp Siklusu

Kalp Döngüsü (Siklusu) Hakkında Bilgi

Bir kalp atımı süresince, kalbin kanı venöz sistemlerden alarak arteryel sistemlere pompalamakla ilişkili elektrik ve mekanik olayların peşpeşe dizilimlerine kalp döngüsü (siklus) denir. Sinus düğümünde kendiliginden başlayan aksiyon potansiyeli hızla her iki atriyuma ve ventriküllere A-V demet ile (1/10 sn gecikme) yayılır.

Neden Gecikme olur?
Atriyumların ventriküllerden önce kasılarak, kuvvetli ventrikül kasılmasından önce kanı ventriküllere pompalaması sağlanır. İnsanda, kalp atım sayısını ortalama 70-80/dak; bir kalp döneminin süresi ortalama 0.8 san bulunur.

**Sistol süresi: 0.27 san

**Diyastol süresi: 0.62 san

Bu süre organizmanın faaliyet durumuna göre değişir. Kalp hızı 200/dak; Kalp dönemi süresi: 0.3 san

**Sistol süresi: 0.16 san

**Diyastol süresi: 0.14 san

Kalp hızı arttığında diyastol süresi sistole oranla çok daha ileri derecede kısalır.

Önemi: Kalp kası diyastolde dinlenir. Sol ventrikülün subendokardiyal kısmına kan akımı sadece diyastolde ulaşır. Ventrikül dolumunun çoğu diyastolde meydana gelir.

Kalpten kanın fırlatıldığı kardiyak siklus dört aşamada gerçekleşir.

1-Atrium sistolü; her iki atriumun da kasıldığı ve kanın ventriküllere itildiği devredir.

2-Ventrikül sistolü; her iki ventrikülün de kasıldığı ve kanın pulmoner arterler (akciğerler) ve aortaya (tüm vücuda) itildiği devredir.

3-Atrium diastolü; ventriküllerin kasılı durumda olduğu, atriumların büyük venlerden gelen kan ile dolmaya başladığı devredir.

4-Ventrikül diastolü; atriumların sistolü ile ventriküllerin kan ile dolmaya başladığı devredir.

Kalp Pompalama Mekanizması

Atriyum Sistolü: 

Ventrikül dolumunun %30’undan sorumludur. Ortalama 0.1 sn sürmektedir. 4. kalp sesi atryium kontraksiyonunda duyulabilir.

İzovolümetrik Kontraksiyon:

Ventrikül hacmi değişmez, kan çıkışı olmaz. Ortalama 0.04 sn sürmektedir, 1. kalp sesi oluşur. Ventrikül içi basınç Aort ve Pulmoner arter basıncını geçip semilunar kapakların açılmasına kadar sürer.

Hızlı Ejeksiyon Fazı:

Ventriküllerdeki kanın toplam enerjisi, aort ve pulmoner arterdeki kanın enerjisinden birkaç mmHg fazladır. Sağlıklı kişilerde bu dönemde ses duyulmamaktadır.

Yavaş Ejeksiyon Fazı (Sistol Sonu):

QRS kompleksinden ortalama 150-200 milisaniye sonra gerçekleşmektedir. Bu durum ventriküllerdeki aktif gerimin azalmasına ve ejeksiyon hızının düşmesine neden olur.

İzovolümetrik Relaksasyon:

İntraventriküler basınç ventrikül çıkış basıncının altına düştüğünde semilunar kapaklar kapanır. 2. kalp sesi duyulur. Basınç düşer ancak volüm sabit kalır.

Yavaş Ventriküler Dolum (Diyastaz):

Ventriküller dolup genişledikçe kompliyansı azalmaktadır ve bu Av kapaktaki gradiyenti azaltır. Bu dçnemde aort basıncı düşmeye devam eder.

Kalbin Yaptığı İş

1- Kanı düşük basınçlı venlerden yüksek basınçlı arterlere hareket ettirmek (Hacim basınç işi veya dış )

2- Kanı aort ve pulmoner kapaklardan fırlatılma hızı kazandırmaktır (Kan akımının kinetik enerjisi).

duslerkulup2

Duslerkulup olarak 2010 Nisan ayından itibaren yayın hayatımıza başlamış bulunmaktayız.Güvenirliği, kaliteyi, tarafsızlığı, eşitçiliği vizyonumuz olarak belirledik ve bundan şaşmadık.Günümüzün ihtiyaçlarını belirleyip en uygun şekilde sunmaya başladık ve kısa sürede popülitemizi yükselttik ve yükseltmeye devam edeğiz. :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>