Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi

kalbin yüzeyel anatomisi Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi

kalbin yüzeyel anatomisi

Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi

Kalp Kasılma Gücü ve Çalışmasının düzenlenmesinde İntrensek ve Ekstrensek Faktörler

Kalbin Çalışmasını Düzenleyen Etkenler:

1-  Entrensek denetim düzenekleri

  • Heterometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişerek (uzunluk-gerim bağıntısı: Starling yasası)
  • Homeometrik özdüzenlenme: Kas lifinin boyu değişmeden (kasılma frekansı artar)

2- Ekstrensek denetim düzenekleri

  • Sinirsel : Parasempatik (kardiyoinhibitör dizge) , vagus: Sempatik sinirler (kardiyoakseleratör dizge; 1-5 Torakal
  • Hormonal: Epinefrin, Asetilkolin
  • Kimyasal: Ca++, K+, Na+, Asidoz, Alkaloz

Refleksler (Vagal)

1- Geçici

*Goltz refleksi (karın içi basınç artışı)

*Okulo kardiyak refleks

*Bazı çözgenler (formaldehit Amonyak)

*Afferent sinir stimulasyonu

*Labirent stimülasyonu

*Yutkunma (solunum durur, kalp hızlanır)

2- Sürekli

**Baroreseptörler (Arkus aorta ve Sinüs karotikus)

Kan basıncı artışı sebep olur bradikardiye

**Vagal Tonus (Asetilkolin etkisiyle K+geçirgenliği artışı) vagal tonus çocuk ve yaşlılarda düşük  erişkinde yüksek

Antreman Bradikardisi

Marey kalp yasası -> Kan basıncı yüksek, kalp frekansı düşük

Bainbridge refleksi -> Sağ atriuma fazla kan gelirse vagal tonus azalır, kalbin frekansı artar (başlangıçta kalp hızı düşük ise etkin)

Solunum aritmisi İnpirasyonda Kalp hızı artar, Ekspirasyonda  Kalp hızı azalır.

Kimyasal Kontrol

**Katyonlar

Na+

K+

Ca 2+

**Katekolaminler (Noradrenalin ve Adrenalin)        (b1 reseptörler è cAMP (kafein teofilin) è sitoplazmik serbest Ca 2+ artar.

**Asetilkolin (muskarinik (M2) reseptörler è K+ geçirgenliği artar cAMP azalır.

**Atropin (asetilkolin antagonisti)

**Asit baz dengesi Asidoz (K+), Alkaloz (Ca 2+ )

baroreseptör refleks 1024x493 Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi

baroreseptör refleks

KALBİ HIZLANDIRAN NEDENLER

*Arterler, sol ventrikül ve pulmoner dolaşımda bulunan baroreseptörlerin Azalmış aktivitesi, Atrial germe reseptörlerinin Artmış aktivitesi, İnspirasyon, Heyecanlanma, Öfke, Birçok ağrılı uyaran, Hipoksia, Egzersizi, Norepinefrin, Epinefrin, Tiroid hormonlar, Yüksek ateşi, Bainbridge refleksidir.

KALBİ YAVAŞLATAN NEDENLER

Arterler, sol ventrikül ve pulmoner dolaşımda bulunan baroreseptörlerin Artmış aktivitesi, Ekspirasyon, Korku, Trigeminal sinirdeki ağrı liflerinin Uyarılması ve İntrakranial basıncın artması Cushing reflekstir.

KALP SESLERİ

1. Kalp Sesi: Sistolün ve izovolümetrik ventriküler kontraksiyonların başlamasıyla AV kapakların (mitral ve triküspit) kapanması sırasında oluşur.

2. Kalp sesi: Diastolün ve izovolümetrik ventriküler gevşemenin başlamasıyla pulmoner ve aort kapaklarının kapanması sırasında oluşur.

3. Kalp sesi: Diyastolün 1/3 lük zaman diliminde kanın ventriküle hızla doluşu sırasında ortaya çıkar.

4. Kalp sesi: Atriyum sistolü safhasında kanın ventriküller doluşu sırasında oluşur.

Not: 1 ve 2. kalp sesleri steteskopla duyulur ve 4. kalp sesleri ise ancak fonokardiyografi ile duyulabilmektedir.

Kalp debisi = Kalp hızı x Atım hacmi       Atım Hacmi (Stroke Volüm) = EDV – ESV

  • EDV = Diyastol sonu hacim
  • ESV = Sistol sonu hacim

Önyük (preload): Preload, kalp kası hücrelerinin kasılmadan önce ki başlangıç gerimini ifade etmektedir. Sarkomer uzunluğu ile ilişkilidir. Sarkomer uzunluğu sağlam kalpte değerlendirilemeyeceği için, kriter olarak end-diyastolik volüm dikkate alınır. Venöz kan basıncı, venöz dönüş hızı ve dolayısıyla kan hacmi, yerçekimi ve solunum mekanik aktivitesi; önyükü etkileyen faktörlerdir.

Ardyük (afterload): Afterload, ya da “art yük” kalbin pompalamaya çalıştığı kana karşı duran yükü ifade eder. Bir anlamda aort basıncıyla ilişkilidir. Daha kesin olarak Afterload, ventrikül duvar stres’iyle ilişkilidir.

Atım Hacmi (stroke volüm): Ventriküler Stroke Volüm, tipik olarak End-Diyastolik Volüm ve End-Sistolik Volüm arasındaki farktır. SV=EDV-ESV ve Frank-Starling Mekanizması ile regüle edilir. EDV ve ESV’de ki değişikliklerin SV üzerine olan etkileri bağımsızdır.

kalp kapakları Kalp Atım Sistemi Fiyolojisi

kalp kapakları

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>