Kâbe İmamından Haşr Suresi Tilavetini Arapça Dinle

kabe resimleri 2 Kâbe İmamından Haşr Suresi Tilavetini Arapça Dinle

Değerli duslerkulup.com takipçilerimiz, günlük yaşamımızda bir çok şeye vakit fazlasıyla ayırmaktayız. Dünyevi işler ile meşgul olmaktan ahiret hayatımız için emek vermiyoruz. Oysaki gün içerisinde gereksiz şeyler için yaptığımız işleri bir kenara koyup örneğin müzik dinlemek yerine Allah’ın bizlere anlamamız için göndermiş olduğu ayetleri anlamaya çalışırsak kaybeden değil kazanan olmuş oluruz. 10 dakikamızı ayırarak yüce Yaratıcımızın bizleri hangi konularda uyardığı, nelere dikkat etmemiz gerektiğini onun ayetlerini anlayabiliriz. Bu konumuzda da Kâbe İmamından Haşr Suresi Tilavetini arapça olarak izleyebilirsiniz. Ahmet El Acemi’nin mükemmel sesiyle bu tilavete iştirak edebilirsiniz. Sizlere vesile olduysak Allah sevaplarımızı artırsın, sizlerinde Allah hayrını kabul etsin.

Haşr Suresi Arapça okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.
Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelil-leraeytehû khâşian-mütesaddian-min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn.
Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veş-şehâdeti hüver-rahmân-ür-rahîm.
Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik’ül Guddûs-üs-selâmü’l mü’minül müheyminül azîzül cebbârül mütekebbir.Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn.
Hüvallâhül khâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel’ard. Ve hüvel azîzul hakîm.

Haşr Suresi Türkçe anlamı:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile

Biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. 

O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.
O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>