Kabe İmamı Fatiha Suresi Dinle

2u8a4k0 Kabe İmamı Fatiha Suresi Dinle

 

Yıllarıdır Kabe imamlığı yapan Abdurrahman Es Sudais tarafından seslendirilen ve herkesin özellikle Ramazan aylarından aşina olduğu Fatiha suresi seslendirilişini aşağıdaki video vasıtasıyla ücretsiz olarak dinleyebileceksiniz. Dünyanın en güzel Kuran-ı Kerim okuyucuları arasında gösterilen Sudais‘in sesinden Kuran’ın giriş suresini ve namazlar için bilinmesi gereken Fatiha suresini hem öğrenmek amacıyla hem de feyz almak amacıyla dinleyebilirsiniz.  Ayrıca videonun altında Fatiha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı da yer almaktadır. Allah şimdiden kabul etsin diyoruz.

 

Kabe İmamı (Abdurrahman Es Sudais) Fatiha Suresi Dinle:

Fatiha Suresi Arapça Okunşu:

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Türkçe Meali:

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah’ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>