İvme ve Hız Arasındaki Bağıntı

fgd İvme ve Hız Arasındaki Bağıntı
Şekildeki gibi bir top aşağıya doğru giderken ivmesi ve hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
a) Hızı artarken ivmesi azalmaktadır.
b) Hızı azalırken ivmesi artmaktadır.
c) İkiside artmaktadır.
d) İkiside sabit kalmaktadır.
e) İkiside azalmaktadır.

Cevap:Cevap a şıkkıdır.

Top aşağıya doğru hareket ederken hızı artmaktadır, ivmesi ise eğimin derecesine göre değişmektedir. Şekilde görüldüğü gibi cisim en başta eğimi yüksek bir noktadan eğimi daha az olan bir noktaya doğru hareket etmektedir.
Dolayısıyla eğim azaldığından cismin ivmeside azalmaktadır. Bu olaya birde cismin ivmesinin yerçekimi ivmesinin bir bileşeni olduğu açıdan bakarsak eğer olay daha da iyi anlaşılır. Görüldüğü gibi yüzeyin eğimi arttıkça a ivmesi g ye yaklaşmaktadır. Eğimin maksimum alabileceği değerde ise a ivmesi g ye eşit olmaktadır. Dolayısıyla şekildende görüldüğü üzere cisim alt bölgelerde daha düşük bir ivmeye sahip olmaktadır.

   

Düşüncelerinizi bekliyoruz :)

<?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?>